top of page
Başlık.png

Başvuru yapmak istediğiniz şubeyi seçiniz.

NEDİR?

Yerüstü hazinelerimiz olan üstün zekâlı ve dâhi çocukların doğru bir şekilde tanılanması, yeteneklerinin keşfedilmesi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alması; hayata hazır,bilge ve lider şahsiyetler olarak yetiştirmeyi amaçlayan zengileştirme modelidir.

1-Keşif

2-Kabul

3-Seviye Grupları

kız çocuk.png

Bilgelik Eğitim Modeli programına öğrenci kabulünde ilk aşamadır. Veliler veya öğretmenler aday gösterdikten sonra öğrenciler tanılama için davet edilir.

Aile Aday Gösterme Formu (Online)
Öğretmen Aday Gösterme Formu (Online)
Objektif Testlerle Tanılama (WİSC IV- CAS-LEITHER-BINET V)

Daha önce yapılan tanılama testleri ve formların değerlendirilmesini içerir.
Aile Aday Gösterme Formu Değerlendirilmesi
Öğretmen Aday Gösterme Formu Değerlendirilmesi
Objektif Test Değerlendirilmesi     

Öğrencilerin yetenekleri ve seviyeleri belirlendikten sonra keşfedilmesi amacıyla sisteme dahil olarak alacakları eğitimleri içerir.
Seviye 1= Yetenek Keşif
Seviye 2= Kuluçka
Seviye 3= İleri Seviye Proje 

KEŞİF-KABUL

Keşif-Kabul modülü ile öğrenci olabildiğince çok yönlü tanılanır. Formları dolduran ebeveyn ve öğretmenlerin çocuklar hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmaları amaçlanır. Aile ve öğretmenler tarafından doldurulan aday gösterme formları ve psikometrik test sonuçları değerledirilerek kayıt kabul süreci tamamlanır.

1- AİLE ADAY GÖSTERME FORMU

Aile gözünden çocuğu tanımayı amaçlayan online bir testtir. Bütün velilere açık bir uygulamadır. Olası üstün zekâlı çocukların tespiti amacı ile Gagne Üstün Zekâlı Çocuklar Eğitim Modeli referans alanırak oluşturulmuştur. Formu doldurulan her öğrenci için sistem tarafından kısa bir metin gönderilir. Eğitim progamlarına katılacak öğrenciler için zorunlu bir uygulamadır.

2-OBJEKTİF TANILAMA

Öğrencilerin eğilimlerini ve potansiyenin tespiti amacıyla psikometrik tesler kullanılır. ( WISC IV, CAS, BINET V) Test sonucunda üstün zekâlı çıkan veya yüksek normal çıkıp aile ve öğretmen formlarında üstün zekâlı olabileceği düşünülen çocuklar değerlendirmeye tâbi tutulur. Yine yüksek çıkıp herhangi alanda üstün başarı gösteren çocukların programa ön kabulleri gerçekleştirilir.

3-ÖĞRETMEN ADAY GÖSTERME FORMU

Öğretmen tarafından okul ortamında gözlemlenen olumlu ve olumsuz davranışların değerlendirilmesini amaçlayan online bir testtir. Gagne Üstün Zekâlı Çocuklar Eğitim Modeli referans alınarak oluşturulmuştur. Aile aday gösterme formu dolduran ve objektif tanılama testlerine giren öğrencilerin sınıf veya danışman öğretmenlerine gönderilir. 

SEVİYE GRUPLARI-1

YETENEK KEŞİF

Programa kabul gören öğrenciler 32 hafta boyunca 12 farklı atölyede eğitime tâbi tutulur. Bu atölyelerde öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek üzere zengin atölye içerikleri sunulur. Öğrencinin ilgisi ve eğilimi sene boyunca takip edilir. Program boyunca gözlem formları tutulur. Program tamamlandığında rapor oluşturularak öğrencinin ilgi ve eğilimi veliye sunulur. Öğrencinin güçlü yönlerine göre ’’Kuluçka’’ eğitim programına yönlendirmeler yapılır. 

1. Dönem

1-8. Hafta

Yaratıcılık İnovasyon
Stratejik Düşünme-Üretkenlik
Sosyal Beceriler
Yaşam Becerileri
Şaşırtan Bilim 

9-16. Hafta

Yaratıcılık İnovasyon- Stratejik Düşünme
Yaşayan Matematik
Sosyal Beceriler
Dijital Mühendislik
Minik Sanatkârlar 

2. Dönem

1-8. Hafta

Yaratıcılık İnovasyon- Stratejik Düşünme
Bilgelik
Sosyal Beceriler
Dijital Mühendislik
Havacılık ve Uzay Bilimi

9-16. Hafta

Yaratıcılık İnovasyon- Stratejik Düşünme
Fonetik İşitsel Sanatlar
Bi Dünya
Yaşam Becerileri
Şaşırtan Bilim

* Dönemlik ders planlamaları şubelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

SEVİYE GRUPLARI-2

KULUÇKA

2 yıl (64 hafta) sürecek bir programdır. Bu programda öğrencilerin yenetekleri doğrultusununda donanım kazanmaları amaçlanır. Öğrenciler ilgi alanlarına göre programlara katılır. Atölyelerde katılımcıların bilişsel doyuma ulaşmaları uzman öğretmenler tarafından sağlanır. Program sonunda verilen ’’Yetkinlik Belgesi’’ ile öğrenciler proje gruplarına aday gösterilir.

Sözel

Sanat

Bilim

Elektro-Teknik

Bi Dünya
Yaratıcılık
Bilgelik
Sosyal Beceriler
Seçmeli Ders

Minik Sanatkârlar
Fonetik-İşitsel Sanatlar
Sosyal Beceriler
Bilgelik
3 Temel Ders*

Şaşırtan Bilim
Yaşayan Matematik
Dijital Mühendislik
Bilgelik
3 Temel Ders*

Havacılık Uzay
Yaşayan Matematik
Dijital Mühendislik
Bilgelik
3 Temel Ders*

*3 Temel Ders: Yaratıcılık İnovasyon, Stratejik Düşünme Üretkenlik, Sosyal Beceriler dersleri dönüşümlü olarak yapılacaktır. 

çocuklar.png

SEVİYE GRUPLARI-3

İLERİ SEVİYE PROJE

Program en az 2 yıl sürmektedir. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir programdır. Seviye 2’yi tamamlayan öğrencilerden proje grupları, yarışma takımları yetkinlik belgeleri ve gözlem formları değerlendirilerek oluşturulur. Bunun yanında belgesi olmayan öğrenciler şubelerde oluşturulan kurullar tarafından proje gruplarına aday gösterilebilir.  Oluşturulan takımlar, uzun süre birlikte çalışıp projelerini uzman mentörleri rehberliğinde üretmeye devam ederler .

Bilim İnsanı-1

Bilim İnsanı-2

Liderlik

Proje Üretim

Havacılık Uzay
Bilgelik
Dijital Mühendislik
Proje ve Yarışmalar

Dijital Mühendislik
Bilgelik
Nano Elektronik
İleri Matematik
Proje ve Yarışmalar

Bi Dünya
Bilgelik
Sosyal Beceriler
Sosyal Proje ve
Yarışmalar

Bireysel Projeler
Ar-Ge Üssü
Proje Liderlik Hizmetleri
Materyal Desteği

çocuklar2.png
bottom of page