top of page

PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK

Başvuru Formu
Bize nereden ulaştınız?
TÜZDEV tarafından size SMS ve Mail gönderilmesini ister misiniz?

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİ

 

Geçici bir dönem olan çocukluk ve ergenliğin en az hasar ile atlatılması, kişinin gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Günümüzde birçok ebeveynin aklında çocuklarının nasıl büyüyeceği, nasıl gelişeceği ve nasıl bir bireye dönüşecekleri konusunda benzer soru işaretleri yer almaktadır. Ailelerin ortak arzuları ise kendine güvenen, ruh sağlığı yerinde ve örnek bireyler yetiştirebilmektir. Çocuk ve ergen terapisinde ki birincil amacımız; oluşan veya oluşabilecek duygusal ve sosyal gelişim alanlarındaki problemlerinin çözülmesi ve buna bağlı olarak gelişebilecek ruhsal ve kişilik özelliklerindeki herhangi bir bozulmanın önüne geçebilmektir. Psikolojik sorunlar yaşayan çocuk veya ergenlerin tedavi süresince, ailesinden alacağı destek çok önemli olduğu için TÜZDEV’ de çocuk ve ergen danışmanlığı, ebeveynlerle iş birliği içerisinde ve gerekli görülen yerlerde aile gerekli görülen yerlerde ise bireysel danışmanlık hizmeti ile birlikte yürütülmektedir.

 

ÇOCUK TERAPİSİ

 

Gelişim Kişinin yaşamı boyunca geçirdiği düzenli, uyumlu, önü alınamaz bir değişim sürecidir. Her birey yaş değişkenliğine göre belli bir gelişim evresine ulaşmaktadır. Çocukluk; gelişimin en hızlı yaşandığı dönem olmakla birlikte, bu dönemdeki psikolojik gelişimin fizyolojik gelişim kadar hayati önem taşıyor olması, çocukluk evresinin kritik dönem olarak adlandırılmasında ki başlıca sebeplerindendir. Çocukların gelişim süreçlerinde duygusal, davranışsal ve bilişsel sorunlarla karşılaşma riski oldukça yüksektir. Bunun temel sebebi ise; analiz yetenekleri henüz bir yetişkin kadar gelişmemiş olan çocukların, ergenlik dönemine kadar karşılaştıkları duygusal sorunları ifade etmekte güçlük çekmeleridir. Karşılaştıkları sorunları direk olarak ifade etmeyi başaramayan çocuklar yaşadıkları içsel çatışmaları bir takım davranış ve uyum problemi olarak dışa vurmaktadırlar. Çocuklarda ortaya çıkan bu normal dışı davranışlarının altında yatan gerçek nedenleri, zaman zaman aile üyeleri farkına varıp adlandırmakta yetersiz olabilmektedir. Çocuklukta karşılaşılan psikolojik kökenli bir sorun için, uzun süre çözüme yönelik bir adım atılmadığı takdirde, bu başka sorunlarında oluşmasına yol açabilir. Kişinin ergenlik sonrasında ya da yetişkinlik dönemlerinde daha büyük sorunlarla karşılaşmaması için, sorunu erkenden tespit edip buna yönelik bir önlem alınması çok önemlidir. Erken müdahale çözüm sürecini kısaltacağı gibi sorunlarında kronikleşmeden önce önüne geçilebilmesini ve çocuğun gelişimsel sürecini olumlu yönde desteklemesini sağlayacaktır. Çocuğun gelecekte sağlıklı bir birey olabilmesi için, sorunları kronikleşmeden bir uzmana danışılıp yardım alınması ailelerin öncelikleri arasında olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise; yaşanılan sorunun ortaya çıkış süresi ne kadar kısa ise, tedavide çözüme ulaşabilmekte ki süreçte aynı oranda kısalık göstermektedir.

 

Kurumumuzda çocuk terapisi, çocuk odaklı olup, gerektiği takdirde aileden destek alınarak yürütülen bir süreçtir. Terapistlerimizin öncelikli hedefi mevcut sorunlara odaklanıp, çocuğun sosyal uyumunu bozan, duygularının olumsuz yönde gelişmesine sebep olan faktörleri belirleyip, aileye sorunu tetikleyen durumlara dair farkındalık kazandırmak ve uyguladıkları terapi teknikleriyle yaşanan güçlüğün tamamen sonlandırılmasına yönelik çalışma yapıp, çocuğun benlik saygısının geliştirilmesidir.

 

Çocuk Terapisi Çalışma Alanlarımız;

 

• Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği

• Kaygı Bozuklukları

• Depresyon

• Davranış Bozukluğu

• Tuvalet Alışkanlığı Kazanma

• Kardeş Kıskançlığı

• Yeme Bozuklukları

• Uyku Bozukluğu

• Okulda Uyum Sorunları

• Akademik Başarıdaki Zorlanmalar

• Boşanma Sonrası Uyum Sorunları

• Evlat Edinme Sonrası Uyum Sorunları

 

ERGEN TERAPİSİ

 

Ergenlik; çocukluk ile yetişkinlik dönemleri arasında kalan ve bireyin tam olarak hangi yöne gideceğini bilmediği, sıkıntılı geçen bir geçiş dönemi olarak adlandırılmaktadır. Ergenlik döneminde, bireyde biyolojik değişimlerle beraber birçok psikolojik değişim bir arada görülmektedir. Özellikle aile içi ilişkilerin çok gerildiği bu dönem hem aileler hem de ergenler için oldukça zorlayıcıdır. Kimlik arayışı içerisinde olan ergenler; duygu durumlarındaki hızlı değişimlerine ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bu dönemde, ergenler dengesiz tavırlar sergilemekle beraber duygusal anlamda da uç noktalarda olabilir. Bazen çok mutlu ya da depresif halde olabilirken, bazen de çok sinirli olup ani tepkiler verebilir ya da çok sakin olabilir. Ergenlerin isyanı aslında bir yol arayışıdır ve bu arayışta daha fazla özgür olabilecekleri alana ihtiyaç duymakla beraber, ebeveynlerine artık bağımsız bir birey olduklarını göstermeye çalışırlar ve onlardan da bu bireyselliklerini kabul etmelerini beklerler. Bağımsızlıkları engellendiği takdirde ise ebeveynleri ile çatışma yaşayabilirler. Ergenlik döneminde, sağlanan destek ile ergen öz saygısını geliştirmek ve öz güvenini arttırmak ister, bu yüzden de çevresinden aldığı duygusal destek ve kabul görülmek ergen için çok kıymetlidir.

 

Ergenlik dönemi kişinin yetişkinliğe geçişinden önceki son evredir. Bu evrede yaşanan olumsuzluklar, bireyin gelecekteki yaşantısına doğrudan şekil vereceği için, sağlıklı bir şekilde atlatılması çok önemlidir. Bu evrenin sağlıklı geçip geçmeyeceği ise, bireyin içinde bulunduğu çevre şartları ve çevrenin kendisine karşı tutumları ile doğrudan ilişkilidir.

 

Ergenlik döneminde karşılaşılan problemler hem aileler hem de ergenler için oldukça zorlayıcıdır. Ergen terapisinde hem ergenin kendi hayatını hem de aileyi etkileyen faktörler göz önünde bulundurulur. Terapi sürecinde ki hedefimiz; ergenin kendisini daha iyi tanıması, isteklerini ve arzularını şekillendirmesi, öfkesini yönetebilmesi ve ebeveynleriyle daha ılımlı ilişkiler kurabilmesidir. Terapi sürecinin ne kadar süreceği veya ne sıklıkta görüşüleceği değişkenlik göstermektedir. Bu süreç ailenin başvuru sebebine, ergenin ve ailenin terapi sürecine bakış açısına ve birbirleri ile iş birliği yapmaya yatkınlıklarına bağlı olarak belirlenmektedir.

 

Ergen Terapisinde Çalışma Alanlarımız;

 

• Kaygı Bozuklukları

• Öfke Problemleri

• İlişki Problemleri

• Depresyon

• Takıntılar (Obsesif- Kompulsif Bozukluk)

• İletişim Problemleri

• Özgüven Eksikliği

• Aile İçi Çatışmalar

• Alkol / Madde Kullanımı

• Duygu Durumundaki Değişimler

• Akademik Başarısızlık

• Yeme Bozuklukları

bottom of page