top of page

TÜZDEV ZEKA TESTLERİ

NİÇİN ZEKA TESTİ YAPTIRMALIYIZ?

 

Zeka testleri sadece zeka kapasitesini ölçmekle kalmaz, bireylerin yaşadıkları öğrenme güçlükleri, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı gibi bir çok durum hakkında bizlere bilgi vermektedir. 
Tanılama bireyin akademik, sosyal ve kişisel gel
işimi açısından son derece önemlidir.  Gerek zeka potansiyelinin, gerek yaşanan zorluğun tespiti alınacak önlemler açısından bizlere yol gösterecektir. 
Unutmayın; bilmediğiniz bir şeyi yönetemez, ona faydalı olamayız.

Zeka testi randevusu almak istediğiniz şubeyi tıklayınız.
Veya bizi arayın; 0850 441 3834

tuzdev_wisc_4_zeka_testi.jpg

WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ-IV (WISC-IV)

WISC-R zeka testinin güncellenmesi ile oluşturulmuş olan WISC-IV, 6 yaş-16 yaş 11 ay arasındaki çocuk ve ergenlerde zeka düzeyinin yanı sıra bireyin güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında ipuçları sunmaktadır.

tuzdev_wisc_r_zeka_testi.jpg

WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ (WISC-R)

6-16 yaş arasındaki bireylerin zihinsel performanslarını ölçen zeka testidir. Sözel ve Performans bölümlerinde bulunan 10 temel olmak üzere 2 yedek alt testle birlikte toplam 12 alt testten oluşan WISC-R bireysel olarak uygulanmaktadır.

tuzdev_stanford_binet_zeka_testi.jpg

STANFORD-BINET ZEKÂ ÖLÇEĞİ

2 yaş ve üzeri bireylerde zihinsel düzeyi tespit ederek üstün yetenek veya bilişsel geriliği saptamaya yarayan ve bireysel olarak uygulanan zeka testidir. Sözcük dağarcığı, kavramsal düşünme, akıl yürütme, görsel ve işitsel bellek, sosyal anlayış, ve görsel motor beceriler değerlendirilmektedir.

tuzdev_cas_zeka_testi.jpg

BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (CAS)

5-17 yaş arası bireylerin bilişsel fonksiyonlarını 4 ölçek ve 12 alt test ile ölçmeye yarayan testtir. Zekanın bilişsel fonksiyonlara dayandığı görüşünü benimsemektedir. Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel beceriler değerlendirilmektedir. Böylece bireylerin bilişsel düzeyleri ve zeka bölümleri saptanmış olur. 

tuzdev_leither_zeka_testi.jpg

LEİTHER TESTİ

Bu test (2 -18) yaş aralığında uygulanan bir zeka testidir. Dört farklı kategoride (öğrenme güçlüğü, işitme engeli, konuşma engelli, zihinsel) grupta olan ya da herhangi bir birinden yetersizliği olan bireylere uygulanır.

pass yetenek zeka testi.jpg

PASS BİLİŞSEL MÜDAHALE PROGRAMI

CAS testi sonrasında gerekli görülen öğrencilere uygulanan programdır.

Denver - II Tüzdev yetenek zeka testi.jp

DENVER-II GELİŞİM TESTİ

0-6 yaş arasında yer alan bebeklere ve çocuklara uygulanan gelişim tarama testidir. Ölçtüğü beceriler; çocuk ve bebeklerde ince motor ve kaba motor, dil gelişimi, sosyal ve öz bakım becerileridir. Denver II testi çocuğun belli alanlarda, kendi yaş gelişim profiline uygun bir şekilde gelişimsel sürecini takip etmeye, anlamaya ve gözlemlemeye yarayan geçerliliği ve güvenirliği olan bir testtir.

tuzdev_moxo_zeka_testi.jpg

MOXO DİKKAT PERFORMANS TESTİ

Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan,  online bir testtir. 6-12 yaş aralığındaki çocuklar ile 13-65 yaş aralığındaki genç-yetişkin bireylere uygulanır.

oyun terapisi.jpg

OYUN TERAPİSİ

​​Oyun terapisinin temelinde, çocuğun kendini doğal bir yolla ifade etmesi yatar. Nasıl birçok yetişkin sorunlarını terapide konuşarak terapistine aktarıyorsa çocuklar da sorunlarını ve duygularını oyun terapisinde oynayarak terapistine gösterirler. Bu yüzden genellikle oyun terapisi 3-10 yaş arası çocuklara uygulanır.

OYUN_TERAPİSİ kopya.jpg

ASİS ZEKA TESTİ

Anadolu-Sak Zeka Ölçeği, genel zekayı ve genel zekayı oluşturan ana bileşenleri objektif olarak ölçen bireysel bir zeka ölçeğidir. Yedi alt testten oluşan ASİS, alt test beceri performanslarının yanı sıra on bir farklı bileşen profili vermektedir.

bottom of page