top of page
Niçin zeka testi yaptırmalıyım.webp

NİÇİN ZEKA TESTİ YAPTIRMALIYIZ?

 

Zeka testleri sadece zeka kapasitesini ölçmekle kalmaz, bireylerin yaşadıkları öğrenme güçlükleri, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı gibi bir çok durum hakkında bizlere bilgi vermektedir. 
Tanılama bireyin akademik, sosyal ve kişisel gelişimi açısından son derece önemlidir.  Gerek zeka potansiyelinin, gerek yaşanan zorluğun tespiti alınacak önlemler açısından bizlere yol gösterecektir. 
Unutmayın; bilmediğiniz bir şeyi yönetemez, ona faydalı olamayız.

Zeka testi randevusu almak istediğiniz şubeyi tıklayınız.

Veya bizi arayın; 0850 441 3834

tuzdev_wisc_4_zeka_testi.jpg

WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ-IV (WISC-IV)

WISC-R zeka testinin güncellenmesi ile oluşturulmuş olan WISC-IV, 6 yaş-16 yaş 11 ay arasındaki çocuk ve ergenlerde zeka düzeyinin yanı sıra bireyin güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında ipuçları sunmaktadır.

tuzdev_wisc_r_zeka_testi.jpg

WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ (WISC-R)

6-16 yaş arasındaki bireylerin zihinsel performanslarını ölçen zeka testidir. Sözel ve Performans bölümlerinde bulunan 10 temel olmak üzere 2 yedek alt testle birlikte toplam 12 alt testten oluşan WISC-R bireysel olarak uygulanmaktadır.

tuzdev_stanford_binet_zeka_testi.jpg

STANFORD-BINET ZEKÂ ÖLÇEĞİ

2 yaş ve üzeri bireylerde zihinsel düzeyi tespit ederek üstün yetenek veya bilişsel geriliği saptamaya yarayan ve bireysel olarak uygulanan zeka testidir. Sözcük dağarcığı, kavramsal düşünme, akıl yürütme, görsel ve işitsel bellek, sosyal anlayış, ve görsel motor beceriler değerlendirilmektedir.

tuzdev_cas_zeka_testi.jpg

BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (CAS)

5-17 yaş arası bireylerin bilişsel fonksiyonlarını 4 ölçek ve 12 alt test ile ölçmeye yarayan testtir. Zekanın bilişsel fonksiyonlara dayandığı görüşünü benimsemektedir. Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel beceriler değerlendirilmektedir. Böylece bireylerin bilişsel düzeyleri ve zeka bölümleri saptanmış olur. 

tuzdev_leither_zeka_testi.jpg

LEİTHER TESTİ

Bu test (2 -18) yaş aralığında uygulanan bir zeka testidir. Dört farklı kategoride (öğrenme güçlüğü, işitme engeli, konuşma engelli, zihinsel) grupta olan ya da herhangi bir birinden yetersizliği olan bireylere uygulanır.

pass yetenek zeka testi.jpg

PASS BİLİŞSEL MÜDAHALE PROGRAMI

CAS testi sonrasında gerekli görülen öğrencilere uygulanan programdır.