top of page
sa.jpg

Türkiye’de son yıllarda eğitim konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir: Eğitim programları yenilenmiş, eğitim kurumları yapısal ve fiziksel olarak iyileştirilmiş, eğitim ortamları teknolojik imkânlarla donatılmıştır. Bu sayede eğitim göstergelerinde niceliksel artışlar sağlanmıştır. Ancak eğitimin istikametini belirlemek hala çözülmesi gereken bir meseledir. Temelde bu meseleden kaynaklanan ve nemalananlar hariç kimseyi memnun etmeyen merkezi sınavlar, öğretmen yetiştirme, teknoloji kullanımı vb. sorunlar da çözülmeyi beklemektedir. Bu sorunların çözülmesi eğitimin nicelik göstergelerindeki pozitif artıştan çok daha önemlidir. Bu meseleye çare bulmak için neredeyse hiçbir gayret sarfedilmemektedir. Bu hâl Türkiye’nin geleceğini tehdit etmektedir. 
 
Eğitim temelde bir kimlik inşa etmektir. Eğitimde Milli Kimlik ve İdeal İnsan Modeli Arayışları temalı kongremizde temelde şu iki sorunun cevabı aranacaktır:

  • Türk medeniyetini inşa eden ve bu medeniyetin yaratmak istediği ideal insan kimdir?

  • Milli eğitim sistemi bu ideal insanı yetiştirmek için nasıl dönüşmelidir, ne öğretelim?

Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’si için eğitim alanındaki gelişme ve ilerlemelerin hayati derecede önemli olduğunu düşünen bu meseleleri kendine dert edinen ilim adamlarımızı yukarıda bahsi geçen soruların cevaplarını aramaya davet ediyoruz.

 

Kongrede ele alınacak konular* şu şekildedir:

 

     1 Orhun Yazıtlarında İdeal İnsan-İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Karakter Eğitimi

     2 Kutadgu Bilig’de İdeal İnsan

     3 Hoca Ahmet Yesevi. Divanı Hikmet’te İdeal İnsan

     4 Selçuklu’da İdeal İnsan -Atabeylerin Eğitim Müfredatı

     5 Ahilik ve Eğitim

     6 Osmanlı’da İdeal İnsan. Laların Eğitim Müfredatı/Bir Şehzade Nasıl yetişir? Enderun Eğitim Müfredatı

     7 Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve II.Abdülhamit Han’ın Kişiliği

     8 Atatürk’ün Kişiliği - Nutuk’ta İdeal İnsan

     9 Farabi, Gazali ve İbn-i Sina’nın Eğitim Anlayışı

     10 Yunus Emre, Hacı Bektaş ve Hacı Bayram Veli’de İdeal İnsan

     11 Fuzuli, Baki ve Şeyh Galip’te İdeal İnsan

     12 Mehmet Akif, Nurettin Topçu ve Cemil Meriç’te İdeal İnsan

     13 Seyit Ahmet Arvasi, Necip Fazıl ve Erol Güngör’de İdeal İnsan

     14 Atilla İlhan, Kemal Tahir ve Hasan Ali Yücel’de İdeal İnsan  

     15 Türk Eğitiminde Reform Hareketleri - Büyük Kırılmalar-

     16 Eğitim Sistemlerini Dönüştürmenin Stratejik Önemi

     17 Millî Eğitim, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

     18 Geleneksel Türk Ailesinde Şahsiyetin İnşası

     19 Millî Eğitimde Millî Değerlerin Öğretimi

     20 Millî Sanat ve Mimari Anlayışımız: Nasıl İnşa Edilir, Nasıl Öğretilir?

     21 Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin İçeriği Millileştirilebilir Mi?

     22 Türkçe Dersi Millî Hedeflere Uygun Hale Nasıl Getirilir?

     23 Yeniden Millî Tarih ve Millî Coğrafya

     24 Fen ve Matematik Eğitiminde Millîlik

     25 Din Eğitimi, İHL: Din Kültürü Mü? Din Eğitimi Mi? Ahlak Bilgisine Sahip Kişiler Ahlaklı Bireyler Olur Mu?

     26 Anaokulu Düzeyinde Hangi Karakter Özellikleri Nasıl Kazandırılır?

     27 İnsan-ı Kâmil kimdir? Türkler İnsan-ı Kâmili Nasıl yetiştirmiştir?

     28 Osmanlı’dan Cumhuriyete Eğitim Kahramanları: Emrullah Efendi, Ahmet Cevdet Paşa, Kazım Karabekir ve Samiha Ayverdi

     29 Türk Dünyasının Siyasi, İlmi ve Edebi Şahsiyetlerinde İdeal İnsan: Ali Şir Nevai, Babür Şah, Gaspıralı İsmail Bey

     30 Dil Bilinci ve Tarih Şuuru ile Mili Kimlik İlişkisi

     31 Halk Kültürünün İdeal İnsan Yetiştirmedeki Rolü

 

(*) Bu konular dışında kongrenin temel hedefine hizmet edeceğini düşündüğünüz konular varsa lütfen bize bildiriniz. Öneriniz bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve en kısa süre içinde size bilgi verilecektir.

 

ONUR KURULU

Prof. Dr. Bahri Şahin, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Teoman Duralı, İbni Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Kemal Tekden, TÜZDEV Yönetim Kurulu Başkanı

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Başaran, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa Arslan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Turan Sağer, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Doğan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Şanlı, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Sapsağlam, Yıldız Teknik Üniversitesi

Ahmet Altunbaş, Milli Eğitim Bakanlığı

Fehmi Demirbağ, TV Programcısı, Yazar

Mustafa Ertekin, Gazeteci, Yazar

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Adem İşcan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Prof. Dr. Adem Sezer, Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Göçer, Erciyes Üniversitesi 

Prof. Dr. Bedri Gencer, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Bekir Buluç, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan Köse, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Bacanlı, FSM Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Basri Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Dilek, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Güleç, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşad Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Erzurum Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Masa Çiftçi, Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Özkan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan Sever, Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Sait Taş, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin Turan, Uludağ Üniversitesi 

Prof. Dr. Selma Yel, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Suat Ungan, Trabzon Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz Erişen, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus Özger, Bozok Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Tepeli, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Adem Peker, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Adnan Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Alparslan Okur, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Celile Ökten, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Erdal Bay, Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Erol Duran, Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Fahri Temizyürek, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Halil İbrahim Kaya, Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. İlhan Erdem, İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Kemal Bakır, Erzurum Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. M. Abdullah Aslan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Doç. Dr. M. Eyyüp Sallabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Güneş, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Bartan, Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Şeker, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Muvaffak Eflatun, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nursel Topkaya, Ondokuz Mayıs Ünivversitesi

Doç. Dr. Oğuzhan Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Doç. Dr. Selim Hilmi Özkan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Seyfullah Yıldırım, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Yasin Özkara, Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Özeren Özel, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Banu Özdemir, Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Arıcı, Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Cüneyt Akar, Uşak Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Esra Karakuş Tayşi, Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Güler, Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Ilgar, Birunî Üniversitesi

 

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

Eğitimde İstikamet Meselemiz: Eğitimin Kızılelması

Türk Kimdir?

İnsan Nedir?

Türk Kültürünü Kuran ve Taşıyan Metinler

 

KONGRE TAKVİMİ

Kongre Tarihi

27–28 Aralık 2018

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi

16 Kasım 2018

Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi

3 Aralık 2018

Kongre Programının İlanı

15 Aralık 2018

 

BİLDİRİ GÖNDERME VE YAZIM KURALLARI

Kongreye bildiri sunmak veya dinleyici olmak için katılacaklardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.


Bir yazar tek veya ortak yazarlı en fazla 2 bildiriyle katılabilir.

 

Özet A4 boyutundaki sayfaya üst-alt-sağ ve soldan 2,5 cm. boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakterleri kullanılarak yazılmalıdır.

Özet kitapçığında basılmak üzere gönderilecek özette, çalışmanın konusu, amacı, yöntemi ve temel bulguları yer almalıdır. 

Özet en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır.

Özet altında çalışmanın içeriğini yansıtan en az iki anahtar kelime bulunmalıdır.

Gönderilen özet iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

Kabul edilen bildiriler kongre sayfasında ilan edilecektir.

 

Çalışmanın özeti unvan, ad ve soyad, çalışılan kurum, e-posta adresi ve çalışmanın teması belirtilerek turkegitimkongresi@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 

Kongreye tam metinle katılmak zorunludur.

 

Tam metinler kongrenin temel hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, kitap halinde basılacak ve yayınlanacaktır.

Tam metin A4 boyutundaki sayfaya üst-alt-sağ ve soldan 2,5 cm. boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakterleri kullanılarak yazılmalıdır.

Kongre kitabında basılmak üzere gönderilecek tam metinde, çalışmanın konusu, amacı, yöntemi temel bulguları ve sonuç-öneri-tartışma yer almalıdır. 

Tam metin en fazla 20 sayfadan oluşmalıdır.

Tam metinlerin altında çalışmanın içeriğini yansıtan en az 2 anahtar kelime bulunmalıdır.

Kongre Sitesi: http://www.turkegitimkongresi.com/

bottom of page