top of page

PASS BİLİŞSEL MÜDAHALE PROGRAMI

Bu program;

  • Bir çeviri değil, akademik içerikli çalışmalarla (8 Adet yüksek lisans tezi ve bilimsel çalışma) Türkçe dil yapısına (7 adet Türkçe dil uzmanı ve 7 adet İngilizce dil uzmanının desteği ile) göre uyarlanmış eklektik bir programdır ve tek örnektir. Program CAS ön-son test uygulamaları ile Dr. Tamer ERGİN tarafından geliştirilmiştir,

 

  • Bir paket program değil, CAS ve benzeri bilişsel değerlendirme uygulaması sonrasında bireysel işlevlere göre yapılandırılmış kişiye özgü programlama becerisi veren bir programdır,

 

  • Bilimsel çalışmalarla Türk diline uyarlanmamış basit bir çeviri OKUMA programı değil, bir “Bilişsel Müdahale Programıdır”,

 

  • PASS teorisinin sınırlı bilişsel işlem alanları ile değil, beynin holistik işlevsel yapısına uygun tüm bilişsel işlem alanlarına yönelik geliştirilmiş sarmal bir programdır,

 

  • Teorik yapıdan uzak hiçbir teknik uygulamanın olmadığı etkinliklerle süslü faaliyet havuzu değil, teknik uygulamalarla zenginleştirilmiş bir programdır,

 

  • Sadece aktivitelerin anlatıldığı değil, teknik uygulamalarla beceri kazandırmayı hedefleyen nöropsikolojik temelli bir teoriyi baz alan programdır,

 

  • Kişinin sahip olduğu bilişsel işlem potansiyeli ile ortaya koyduğu bilişsel işlem performansı arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmayı gerçekçi olarak hedefleyen ve bu doğrultuda kişiye özel yapılandıran bir programdır,

 

  • Özel ders gibi edilgen öğrenme ortamı ile öğrencilerin akademik beceri açıklarını kapatarak akademik beceri açığının oluşmasının nedenlerine sıva etkisi yaratan değil, bilişsel performansı destekleme çalışmaları içeren bir programdır.

Randevu almak istediğiniz şubeyi tıklayınız.

bottom of page