top of page
burs.jpg

Burs Hakkında

Vakfımız; yer üstü hazinelerimiz olan geçlerimizi, fikri ve kültürel yönden donanımlı, bilimsel düşünce yapısına sahip, milli ve manevi değerlerle donatılmış bir gençlik yetiştirmeyi kendisine gaye edinmiştir. Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı  kendini daima geliştiren, başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim bursu ile destek olmaktadır.

TÜZDEV; maddi imkânları sınırlı gençlerimize burs imkânı sunarak, onların geleceğe daha iyi hazırlanmaları, eğitim hayatları boyunca milli şuurla vatanına ve milletine faydalı olabilmeleri için gerekli şartları sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Şartlar ve hususlar: Burs yönergesinde açıklanmıştır. Burs yönergesi için tıklayınız.

Geleceğimiz Olan Gençlere Destek Bursu

Devlet üniversitelerinde ya da vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyan, fikri ve kültürel yönden donanımlı, milli duygulara sahip başarılı ön lisans ,lisans ve lisansüstü öğrencilerine Vakfın olanakları dâhilinde verilir.

Türkiye Haritası.png
Untitled-1.png

Online Başvuru

03.09.2022 – 11.09.2022

Değerlendirme

12.09.2022 – 18.09.2022

Sonuç Bilgilendirme

19.09.2022 – 25.09.2022

Kimler Katılabilir?

T.C. Vatandaşı Olmak

Türkiye Haritası.png

Adli Sicilin Temiz Olması

file.png

 Not Ortalamanın 70/100 ya da 2.5/4.00 Olması