top of page

WISC-IV
ZEKA TESTİ

    Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zekâ testidir. Test, zekâ düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında ipuçları sunmaktadır. Çocuğun yeterli veya geride olduğu tüm zihinsel yeteneklerin keşfedilmesiyle birlikte güçlü becerileri daha ileriye taşıyabilmek veya zayıf becerileri desteklemek mümkün olmaktadır. WISC-IV sonucu elde ettiğimiz veriler, çocuğun zihinsel faaliyetlerinin yaşıtlarının ne kadar gerisinde veya ilerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olmakla birlikte üstün zihinsel potansiyele sahip çocuklar üzerinde farkındalık oluşturma işlevi taşımaktadır. Diğer yandan geliştirilmesi gereken zayıf zihinsel becerilere yönelik uygun destek programlarının vakit kaybetmeden hazırlanması sağlanabilmektedir.

       Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği ailesinin dördüncü üyesi olarak WISC-IV, 2008 yılında ticari ve bilimsel telif hakları Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından alınarak Öktem ve ark. (2008-2012) tarafından uyarlanmıştır. Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları 2013 yılında tamamlanan en güncel çocuk ve ergen zekâ ölçeği olma özelliği taşımaktadır.

 

WISC-IV Hakkında Genel Bilgiler

       WISC-IV, 4 zihinsel beceri kümesine dağılmış olan 10 temel ve 5 yedek olmak üzere toplam 15 alt testten oluşmaktadır. Çeşitli sebeplerle temel alt testleri uygulamanın uygun olmadığı durumlarda yedek alt testlerden yararlanılmakta olup her çocuk için önerilen uygulama 10 temel alt testin tamamıdır. Tahmini uygulama süresi çocuğun çalışma hızına bağlı olarak 90 ila 120 dakika arasında değişmektedir.

       Uygulamanın tek oturumda tamamlanması tercih edilmekle birlikte çocuğun süreçteki ihtiyaç ve performansına bağlı olarak kısa bir mola verilebilmektedir. Aynı çocuğun ikinci bir WISC-IV değerlendirmesi için en az 1 yıl beklemek gerekmektedir.

 

WISC-IV İle WISC-R Arasındaki Farklar

 

       Wechsler Zekâ Ölçeği ailesinin 1984 Türkiye norm çalışmalı üyesi olan WISC-R, günümüz eğitim ve teknolojik donanım karşısında yetersiz kalmaktadır. Diğer bir deyişle, değişen dünya ile birlikte artan uyaranlar karşısında bireylerin zekâ düzeylerinde artış meydana gelmektedir. Böylelikle günümüz çağı zihinsel kapasitesi güncel olmayan bir test ile ölçüldüğünde yanlış bir ‘üstün zekâ potansiyeli’ sonucuna ulaşılmaktadır. Günümüz çocuklarının zihinsel yeteneklerini geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları tamamlanmış olan güncel WISC-IV ölçeği ile değerlendirmek daha sağlıklı ve etik olacaktır.

       WISC-R ile WISC-IV arasındaki farklardan bir diğeri değerlendirilen zihinsel küme performanslarıdır.  Sözel ve Performans Zekâ Puanları ile Tüm Ölçek Zekâ Puanı veren WISC-R’ın yanında WISC-IV ile Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı performansları ile Tüm Ölçek Zekâ Puanları elde edilmektedir.

       WISC-R ile WISC-IV ölçekleri arasındaki temel farklardan bir diğeri ise ölçülen yaş aralıklarıdır. WISC-R 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 0 ay arasındaki çocuk ve ergenlerin zihinsel değerlendirmesinde yetkin iken, WISC-IV ile yaş aralıkları 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay olarak genişletilmiştir.

bottom of page