top of page

DENVER-II
GELİŞİM TESTİ

    0-6 yaş arasında yer alan bebeklere ve çocuklara uygulanan gelişim tarama testidir. Ölçtüğü beceriler; çocuk ve bebeklerde ince motor ve kaba motor, dil gelişimi, sosyal ve öz bakım becerileridir. Denver II testi çocuğun belli alanlarda, kendi yaş gelişim profiline uygun bir şekilde gelişimsel sürecini takip etmeye, anlamaya ve gözlemlemeye yarayan geçerliliği ve güvenirliği olan bir testtir.

 

Uygulama Alanları

 

Denver II testi gelişimsel olarak çoğunlukla

1- Gelişim geriliği gösteren çocuk ve bebeklerde, riskli bebeklerde (erken doğum, kordon dolanması, doğum ağırlığı düşük, çoğul gebeliklerde)tanı koymak,

2- Riskli gebelik geçiren anne adaylarının (madde bağımlılığı, herhangi bir hastalık veya gelişimsel öyküsü, akraba evliliği) bebeklerinde,

3- Sağlıklı gözüken çocukları ve bebekleri olası sorunlardan korumak ve takip için,

4-Okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü olan çocuklarda,

5- Algılama ve dili kullanmakta zorlanan çocuklarda,

6- Fiziksel gelişimi yaş gelişimine uygun ilerlemiyorsa,

7- Okul öncesi dönemde sosyal iletişim becerisi kurmakta zorlanıyor ise,

8- Yaşına uygun olan becerileri geliştirmekte güçlük yaşıyorsa Denver II testi uygulanmaktadır.

 

Gelişim Basamakları

 

İnce Motor Beceriler: Çocuk ve bebeklerde tutma, kavrama, sıkma, el-göz koordinasyonu, sorun çözme, cisimleri doğru yer ve zamanda kullanabilme gibi becerilerin kendi yaş profiline uygun seviyede kazanılıp kazanılmadığını gösteren becerilerdir.

 

Kaba Motor Beceriler: Atlama, yürüme, koşma ve zıplama gibi genel olarak kazanılması gereken hareket yeteneği gibi becerilerin çocukların kendi yaş gelişim profiline uygun olarak kazanılıp kazanılmadığını göstermektedir.

 

Sosyal-öz bakım Becerileri: Kendi yaş profiline göre çocuğun kendi kendisine yetebilme, kendi işini kendisinin halledebilmesi ve Sosyal iletişim becerilerini kazanılıp kazanılmadığı gibi durumları değerlendirmektedir.

 

Dil Becerileri: Çocuk ve bebeklerde işitme, duyma, anlama, dili kullanama kendi gelişimsel özelliklerine göre, ses ve kelimeleri uygun dönmelerde çıkarıp çıkarmadığını ayrıca düzenli ve yaş dilimine uygun cümle kurup kuramadığını ölçen beceridir.

 

Uygulaması

 

Denver II testi uygulaması, bu testin uygulama eğitimini almış  ve uygulama sertifikası olan kişilerce uygulanmaktadır. Test gelişimsel basamakları ölçülmesi hedeflenmiş, 15 ile 20 dakika kadar sürmektedir.  Denver II testi gelişim testi olarak ele alınmalıdır, bir zeka testi değildir. Çocuk ve bebeklerde gelişimsel basamakların herhangi birinde veya birden fazla gelişim basamağında belirti göstermeyen gelişimsel problemleri, gelişim geriliği gösteren durumlarda tanı koymak için uygulanmaktadır. Test bir çocuğa uygulandıktan 6 ay sonra tekrar uygulanabilmektedir, daha önce test tekrarı yapılmamalıdır. Uygulama esnasında, çocukla birlikte anne ve babası veya ebeveynlerinden en az birisinin yanında olması gerekmektedir. Denver II testi gelişim geriliği gösteren, özel eğitim alması gereken çocukların erken dönemde saptanması veya klinik değerlendirmelerde tanı alması için uygulanmaktadır.

 

Sadece Üsküdar şubemizde uygulanmaktadır.

İletişim: 0850 441 38 34 (Dahili 1)

bottom of page