top of page
Bildiri Kitapçığı

1. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi - 2017

7 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

7-8-9 Nisan 2017'de birincisi yapılan Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nin açılış konuşmasını TÜZDEV Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden yaptı.

7 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Diriliş Ertuğrul yapımcısı ve senaristi Sayın Mehmet Bozdağ ve ekibi, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nin açılışında konuşuyor.

7 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nin açılışında konuşuyor.

7 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Faruk Yelkenci, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nin açılışında konuşuyor.

7 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Sayın İdris Güllüce, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nin açılışında konuşuyor.

7 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Prof. Yaşar Özbay, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Ekosistemik Bir Yaklaşım" konulu sunumunu yapıyor.

7 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Prof. Joseph S. Renzulli, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "21.YY. Öğrencilerinin Önemli İhtiyaçları" konulu sunumunu yapıyor.

8 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Dr. Thomas Armstrong, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Nöroçeşitlilik" konulu sunumunu yapıyor.

8 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Prof. Salim El Hassani, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Dengeli Eğitimde Yeni Bir Model" konulu sunumunu yapıyor.

8 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Dr. Joy Lawson Davis, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Kültür, Cinsiyet ve Gelişim" konulu sunumunu yapıyor.

8 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Prof. June Maker, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Gerçek Problemleri Çözme: Özel Yeteneklileri ve Diğer Öğrencileri Gerçek Öğrenmeye Dahil Eden Bir Yöntem" konulu sunumunu yapıyor.

8 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Prof. Heidrun Stoeger, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Güney Almanya'da Özel Yetenekliler Eğitimi" konulu sunumunu yapıyor.

8 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Ayşe Esra Aslan "Üstün ve Normal Zekâlı Öğrencilerin Başarılı Zekâ Teorisine Dayalı Görevlerde Performans Değerlendirmesi" konulu bildirisini sunuyor.

8 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Y. Doç. Hatice Kadıoğlu Ateş "Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerektiğine İlişkin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi" konulu bildirisini sunuyor.

8 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Necmettin Erbakan Üniversitesi Arş. Gör. Abdullah Eker, "Uygulanabilir Yeni Bir Eğitim Modeli: Yoğunlaştırılmış Öğretim, Geribildirim ve Etkileşim Modeli" konulu bildirisini sunuyor.

8 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Y. Doç. Hasan Eşici "Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Pozitif Genç Gelişimi Temelli Yaşam Becerileri Eğitim Programının Geliştirilmesi" konulu bildirisini sunuyor.

8 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı Öğr. Gör. Mustafa Kurtoğlu "Duygusal Zekâ Seviyesi ve Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi" konulu bildirisini sunuyor.

8 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Y. Doç. Esra Türk "Üstün Yeteneklilerde Değerler Eğitimi ve Ahlak Gelişimi İle İlgi Yapılan Çalışmaların İncelenmesi" konulu bildirisini sunuyor.

9 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Prof. Albert Ziegler,  Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Beklenenden Düşük Başarı Gösteren Özel Yetenekli Öğrenciler: Teşhis ve Yaklaşım Biçimleri" konulu sunumunu yapıyor.

9 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Doç. Nielsen Pereira, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Yetersiz Temsil Edilen Topluluklardaki Yeteneklerin Tespiti ve Geliştirilmesi" konulu sunumunu yapıyor.

9 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Eğitimci Dr. Taliha Keleş "Özel Yetenekli Öğrencilerin PISA Matematik Okuryazarlık Performanslarının İncelenmesi" konulu bildirisini sunuyor.

9 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Y. Doç. Gülhan Karsak "Weblogta Yazmanın Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi" konulu bildirisini sunuyor.

9 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Y. Doç. Nüket Afat "Türkiye'de Yapılan Lisansüstü Tezlerdeki Özel Yetenek Kavramının İncelenmesi" konulu bildirisini sunuyor.

9 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Emine Nilgün Metin "İlkokul Öğretim Programı Geliştirme: Bir Eylem Araştırması" konulu bildirisini sunuyor.

9 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Yaşar Özbay, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nin sonuç bildirisini sunuyor.

9 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Ali Çelik, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde konuşuyor.

9 Nisan 2017

 • Instagram Sosyal Simge
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page

7-8-9 Nisan 2017'de birincisi yapılan Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nin kapanış konuşmasını TÜZDEV Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden yapıyor.

bottom of page