top of page

CAS ZEKA TESTİ

       Cognitive Assessment System, 5-17 yaş arası bireylerin bilişsel değerlendirmelerini 4 ölçek ve 12 alt testte toplayarak ölçmeye yarayan testtir. Zekânın zihinsel fonksiyonlara dayandığı görüşünü benimsemektedir. Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel beceriler değerlendirilmektedir. Böylece bireylerin zihinsel düzeyleri ve zekâ bölümleri saptanmış olur. Bunun yanı sıra CAS dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, travmatik beyin hasarı, ağır duygusal bozukluklar ile planlama bozuklukları hakkında ipuçları sağlamaktadır. Değerlendirme süresi 60 ila120 dakika arasında değişmektedir.

PASS Teorisi temel alarak hazırlanan CAS, dikkat-dürtü kontrolü, uzamsal bilgiyi işlemleme, kavram ve sözel ifadeler arasındaki anlamı saptama, sınıflandırma, konuşma hızı gibi zihinsel süreçler değerlendirilir.

Bireyin dikkat ve öğrenme düzeyi, dürtü kontrol ve planlama becerileri, zihin potansiyeli gibi birçok alanı değerlendirme adına CAS uygulanabilir.

bottom of page