top of page

STANFORD BINET
ZEKA TESTİ

Stanford Binet Zeka Testi, Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından 2 yaş itibari ile zihinsel düzeyi tespit edebilmek, üstün zihinsel yetenekten, zihinsel geriliğe kadar saptamaya yarayan ve bireysel olarak uygulanan zekâ testidir. Ölçtüğü zihinsel kümeler bakımından Stanford Binet Sözel Yargılama, Görsel-Soyut Yargılama, Niceliksel Yargılama ile Kısa Süreli Bellek olmak üzere 4 grupta toplanmaktadır. Alanında uzman test uygulayıcısının teste katılım sağlayan çocuğa verdiği birtakım yönergeler izlenerek test tamamlanmaktadır. Testin uygulama süresi bireyin çalışma hızına göre değişmekle birlikte ortalama 60 dakika civarındadır. Ancak burada çocuğun performansı test süresinin değişiklik göstermesine sebep olabilmektedir. Test uygulamasının sonunda yapılan puanlama ile bireyin Zekâ Yaşı ve Zekâ Bölümü elde edilir. Zekâ Yaşı, yanıtlanan soruların doğruluk düzeyi ile örtüşen yaş grubudur. Zekâ Bölümü ise zekâyı matematiksel olarak ifade etmeye yarayan sayısal veridir.  Bir başka deyişle, kronolojik yaşı 4 olan bir çocuk 4 yaş 6 aylık bir çocuktan beklenecek seviyede performans gösteriyorsa bu çocuğun zekâ yaşı 4 yaş 6 ay olarak hesaplanır. İkinci bir işlem ile erişilen zihinsel performans sayılara dökülür ve çocuğun zekâ bölümü elde edilir.

       Stanford Binet testinin son revizyonu 1985 yılında yapılmıştır. Bu sebeple 6 yaş itibari ile çocukların bilişsel kapasitelerini ölçmek üzere 2013 yılında güncellemesi tamamlanan bir ölçek olan “Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği – IV”ten (WISC-IV) yararlanmanın daha sağlıklı olduğu düşünülmektedir.

Test randevusu almak istediğiniz şubeyi tıklayınız.

bottom of page