top of page

LEITHER TESTİ

Bu test (2 -18) yaş aralığında uygulanan bir zeka testidir. Dört farklı kategoride (öğrenme güçlüğü, işitme engeli, konuşma engelli, zihinsel) Grupta olan ya da herhangi bir birinden yetersizliği olan bireylere uygulanır ve bireyin zekasını ölçer. Her 1 yaş için farklı alt test guruplarından oluşur, performansa dayalı bir zeka testidir. Genel olarak algılama, bellek, dikkat ve muhakeme gücü üzerinden zeka ölçer. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) en çok uygulanan zeka testlerinden biridir.
Sadece Kayseri şubemizde uygulanmaktadır.

bottom of page