top of page

GÖNÜLLÜLÜK

TÜZDEV Gönüllüsü Kimdir?

TÜZDEV'in amacını ve ilkelerini benimseyen, kurumun faaliyetlerine katkıda bulunan ve çalışmalarını yaygınlaştıran kişi TÜZDEV Gönüllüsü olarak tanımlanır. 

Sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz! Üstün zekalı çocuklara yönelik başlattığımız gönüllülük hareketine katılımınız, geleceğin liderlerini destekleme ve hak ettikleri eğitimi alma yolundaki kararlılığınızı ve duyarlılığınızı yansıtıyor.

 

Üstün zekalı çocuklara eğitim ve rehberlik sağlayarak, onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için bir araya gelmiş bir topluluk oluşturuyoruz. Siz de bu değerli yolculukta yer almak, çocukların keşfetme arzularını desteklemek ve onların bilim, sanat, teknoloji gibi alanlardaki yeteneklerini geliştirmek için bir araya gelmek istiyorsanız bize katılabilirsiniz.  

Gönüllülük ağı ile  güncel etkinlik bilgileri, canlı yayınlar, seminerler, eğitim kaynakları, paylaşımlar, tartışmalar ve daha fazlası sizleri bekliyor olacak. Birbirimize destek olacak, deneyimlerimizi paylaşacak ve birlikte büyüyeceğimiz bir ortam yaratmak için sabırsızlanıyoruz. Amacımız hiçbir üstün zekalı çocuğun sizler sayesinde gözden kaçmamasıdır.

 

Unutmayın, küçük bir dokunuş, büyük bir değişiklik yaratabilir. Birlikte, üstün zekalı çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabiliriz!

Gönüllülük Türleri: 
💙 Gönüllü Birey 

💙 Gönüllü Veli 
💙 Gönüllü Öğrenci 
💙 Gönüllü Öğretmen 
💙 Gönüllü Akademisyen

💙 Gönüllü Psikolog

Gönüllülük Ağı Hedefleri

1.Eğitimde Adaleti Sağlamak:

Üstün yetenekli çocukların eğitime erişimde adaletsizliği azaltmak ve bu çocukların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak. ( Eşitlik değil adalet )

2.Bireysel Gelişimi Desteklemek:

Üstün yetenekli çocukların bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak, onların özel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak.

3.Toplumda Farkındalık Oluşturmak:

Üstün yetenekli çocukların ihtiyaçları ve potansiyelleri konusunda toplumda farkındalık yaratmak.

4.Gönüllülere Kişisel Gelişim İmkanı Sunmak:

Gönüllülerin, üstün yetenekli çocuklara destek sağlamak amacıyla kişisel ve profesyonel gelişim fırsatlarına erişmelerini sağlamak.

5.Eğitim Kurumları ve Aileler Arasında İşbirliği Sağlamak:

Eğitim kurumları ve aileler arasında etkili iletişimi teşvik etmek, çocukların eğitimine destek sağlayan bir işbirliği ağı oluşturmak.

6.Özgün Eğitim Programları Geliştirmek ve Üstün Yetenekli Çocuklar Okulu Kurmak:

Üstün yetenekli çocuklar için özgün eğitim programları geliştirmek ve bu programları kurulması hedeflenen okulumuzda tamamen ücretsiz olarak bağışçıların desteği ile uygulamak.

7.Toplumsal Katılımı Artırmak:

Toplumun genelinde gönüllülüğe ve üstün yetenekli çocukların ihtiyaçlarına duyarlılık oluşturarak toplumsal katılımı artırmak.

8.Gelişmiş Yaşam Becerilerini Desteklemek:

Üstün yetenekli çocukların sosyal, duygusal ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine destek olmak.

9. Milli Çocuklar Yetiştirmek:

• Milli kültür ve değerlere uygun eğitim materyalleri ve programlarla üstün yetenekli çocukların milli bireyler olarak yetiştirilmesini sağlayarak vatanınız seven bir nesil inşa etmek.

10. Üstün Yetenekli Çocukların Haklarının Yasalarla Korunmasını Sağlamak:

Üstün yetenekli çocukların mevzuat ile düzenlenmiş haklarının yasal çerçevelere bürünmesini sağlayarak, çocukların hak ettikleri eğitimi milli bir mesele haline getirmek.

11. Üstün Zekalı-Yetenekliler Öğretmenliği Bölümünün Yeniden Açılmasını sağlamak:

Kapatılan üstün zekalılar öğretmenliği bölümünün yeniden açılması, öğretmenlerin ivedilikle atanması, anlaşılamayan tüm öğrencilerin gözden kaçmasının engellenmesi sağlamak.

12. Temsilcilik ve Şubeler ile 81 ilde tüm çocuklara ulaşmak:

İllerden ve ilçelerden gelen talepleri değerlendirerek tüm illerde ulaşılabilir, üstün yetenekli çocukların BİLSEM ön sınavlarında olduğu gibi elenmediği yaygın bir farklılaştırma eğitimi sunmak.

13. Üstün Yetenekli Çocukları Hayat Boyu Takip Edip Onların Gelişimine Katkı Sağlamak:

Tanı almış çocukların hem akademik hem de mesleki gelişimlerine iş adamları, bilim insanlarını ve toplumun her kesiminin desteğini alarak onların düşünme ve katma değer üretmelerine destek olmak.

Gönüllülere Yönelik Faaliyetler

1.Eğitim ve Seminerler:

Üstün yetenekli çocukların eğitimi, özel eğitim metotları, rehberlik stratejileri gibi konularda eğitim ve seminerler düzenleyerek gönüllüleri bilgilendirmek.

2.Mentorluk Programları:

Deneyimli gönüllülerin yeni gönüllülere mentorluk yapması, deneyim paylaşımı ve rehberlik etmesini sağlamak.

3.Çocuklarla Etkileşimli Etkinlikler:

Atölyeler, bilim şenlikleri, çocuk fuarları, sanat etkinlikleri gibi çocuklarla doğrudan etkileşimli faaliyetler düzenleyerek gönüllülerin çocuklarla bağ kurmalarını sağlamak.

4.Eğitim Materyali Geliştirme:

Özgün eğitim materyalleri tasarlamak ve üretmek; bu materyalleri eğitim kurumları ve ailelerle paylaşarak kullanmalarını sağlamak.

5.Webinar ve Konferanslar:

Uzman konuşmacılarla düzenlenecek webinar ve konferanslar aracılığıyla gönüllülerin uzmanlık alanlarını genişletmek.

6.Sosyal Medya Yönetimi:

Gönüllüler aracılığıyla sosyal medya hesaplarını yönetmek, topluluk oluşturmak ve farkındalık yaratmak.

7.Saha Çalışmaları:

Topluluk içindeki ihtiyaçları belirlemek ve buna yönelik saha çalışmaları gerçekleştirmek.

8.Araştırma ve Raporlama:

Üstün yetenekli çocuklarla ilgili güncel araştırmaları takip ederek özetleyip, gönüllüleri bilgilendirecek raporlar hazırlamak.

9.Sosyal Yardım ve Destek Programları:

Gönüllüler aracılığıyla ihtiyaç sahibi üstün yetnekli çocuklara yönelik sosyal yardım programları oluşturmak ve bu programları yönetmek.

10.Psikososyal Destek:

Üstün yetenekli çocuklara yönelik ve ailelere yönelik psikososyal destek programları organize etmek.

11.Yaratıcı Projeler ve Yarışmalar:

Gönüllüler arasında yaratıcı projeler ve yarışmalar düzenleyerek katılımcıları teşvik etmek.

12.Ebeveyn Eğitimleri:

Ebeveynlere yönelik eğitimler düzenlemek, onları üstün zekalı çocukları daha iyi anlama konusunda desteklemek.

13.İşbirliği ve Ağ Oluşturma Etkinlikleri:

Gönüllüleri, diğer gönüllü gruplar ve uzmanlarla tanıştırmak, işbirliği olanakları yaratmak için etkileşimli etkinlikler düzenlemek.

14.Staj ve İş Olanakları:

Üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller için üstün zekalı çocuklarla ilgili staj ve iş olanakları yaratmak.

15.Toplumsal Bilinçlendirme Kampanyaları:

Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla üstün zekalı çocuklarla ilgili bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek.

bottom of page