top of page
Yaratıcılık İnovasyon.jpg

Zekânın başarıya ve ürüne dönüşmesinin en önemli bileşenlerinden biri yaratıcılıktır. Zekâ potansiyelini geliştirmek çok mümkün olmasa da yaratıcı düşünme uygun eğitimle gelişebilmektedir. Bu atölyede hedefimiz yaratıcılığın 4 boyutu ile daha esnek, özgün, akıcı ve zengin düşünebilen bireyler yetiştirip, onların zeka kapasitelerini en iyi şekilde kullanma yetilerini geliştirmektir.

Renzulli (1986) zekâyı tanımlarken yaratıcılık, genel zihin düzeyi, motivasyon olarak üç bileşenden bahsetmektedir. Zeki olmak, çok çalışmak ve uzun süre çaba sarf etmek bizi bir noktaya kadar taşımakta ama fark yaratmak için muhakkak daha yaratıcı ve sıra dışı ürünler ortaya koymalıyız.

Atölye içeriği ile öğrenciler;

 • Yeni Fikirlere Açık Olma

 • Orijinallik- Özgünlük

 • Problem Çözme Yeteneği

 • Fikirleri Dönüştürme

 • Risk Alabilme

 • İnce Espri Yeteneği

 • Sonucu Kestirme

 • Esnek Düşüne

 • Fikirlerini Akıcı Bir Şekilde İfade Etme

 • Zengin Düşünme

Becerilerini geliştirerek fark yaratan ürünler ortaya koyacaklardır.

yaşam_becerileri.jpg

Bilimin ta kendisi olan yaşam bize en büyük öğrenme ortamıdır. Yaşamdan öğrenen ve öğrendiklerini beceriye dönüştüren bireyler hayatlarında başarılı olma eğilimindedirler. Öğrendiklerini günlük hayatta uygulayarak daha pratik ve hızlı öğrenmenin tadına varırlar. Testere kullanırken aslında bizler sürtünme kuvveti deneyi yaptığımızı hiç düşünmeyiz. Basıncı artırdığımızda daha fazla kesmesi  sürtünme kuvvetinin armasından kaynaklanmaktadır. Bundan ziyade kimimiz testere kullanmayı bile bilmemekteyiz. Yaşam becerileri uygulamaları aslından yaşamsal deney uygulamalarıdır. Bilim ve bilgi ile birleşerek ortaya keyifli bir öğrenme ortamı çıkarmaktadır.

Yaşam becerileri ile öğrencilerimiz,

 • Ustalık

 • Tamirat

 • İzcilik- Doğada Yaşam

 • Marangozluk- Ahşap

 • Günlük Yaşam – Mutfak

Becerilerini geliştirip, etkinlikler esnasından bir çok akademik bilgiyi kullanmış olacaklardır. Yani “Bu bilgi gerçek hayatta ne işime yarayacak.” sözü tarih olacaktır.

dijital_mühendislik.jpg

Atölyemize dijital mühendislik dememizdeki ne önemli nedenlerinden biri dijital bir çağda olmamız ve çocuklarımızın bu dijital dünyaya doğmuş olmalarından kaynaklanmaktadır. Yapılan bütün yapılar ve çalışmalar önce dijital dünyada tasarlanmakta sonrasından hayata geçmektedir. Bu dijital dünyaya ayak uydurabilen, dijital ürünleri en etkin