top of page
Yaratıcılık İnovasyon.jpg

Zekânın başarıya ve ürüne dönüşmesinin en önemli bileşenlerinden biri yaratıcılıktır. Zekâ potansiyelini geliştirmek çok mümkün olmasa da yaratıcı düşünme uygun eğitimle gelişebilmektedir. Bu atölyede hedefimiz yaratıcılığın 4 boyutu ile daha esnek, özgün, akıcı ve zengin düşünebilen bireyler yetiştirip, onların zeka kapasitelerini en iyi şekilde kullanma yetilerini geliştirmektir.

Renzulli (1986) zekâyı tanımlarken yaratıcılık, genel zihin düzeyi, motivasyon olarak üç bileşenden bahsetmektedir. Zeki olmak, çok çalışmak ve uzun süre çaba sarf etmek bizi bir noktaya kadar taşımakta ama fark yaratmak için muhakkak daha yaratıcı ve sıra dışı ürünler ortaya koymalıyız.

Atölye içeriği ile öğrenciler;

 • Yeni Fikirlere Açık Olma

 • Orijinallik- Özgünlük

 • Problem Çözme Yeteneği

 • Fikirleri Dönüştürme

 • Risk Alabilme

 • İnce Espri Yeteneği

 • Sonucu Kestirme

 • Esnek Düşüne

 • Fikirlerini Akıcı Bir Şekilde İfade Etme

 • Zengin Düşünme

Becerilerini geliştirerek fark yaratan ürünler ortaya koyacaklardır.

yaşam_becerileri.jpg

Bilimin ta kendisi olan yaşam bize en büyük öğrenme ortamıdır. Yaşamdan öğrenen ve öğrendiklerini beceriye dönüştüren bireyler hayatlarında başarılı olma eğilimindedirler. Öğrendiklerini günlük hayatta uygulayarak daha pratik ve hızlı öğrenmenin tadına varırlar. Testere kullanırken aslında bizler sürtünme kuvveti deneyi yaptığımızı hiç düşünmeyiz. Basıncı artırdığımızda daha fazla kesmesi  sürtünme kuvvetinin armasından kaynaklanmaktadır. Bundan ziyade kimimiz testere kullanmayı bile bilmemekteyiz. Yaşam becerileri uygulamaları aslından yaşamsal deney uygulamalarıdır. Bilim ve bilgi ile birleşerek ortaya keyifli bir öğrenme ortamı çıkarmaktadır.

Yaşam becerileri ile öğrencilerimiz,

 • Ustalık

 • Tamirat

 • İzcilik- Doğada Yaşam

 • Marangozluk- Ahşap

 • Günlük Yaşam – Mutfak

Becerilerini geliştirip, etkinlikler esnasından bir çok akademik bilgiyi kullanmış olacaklardır. Yani “Bu bilgi gerçek hayatta ne işime yarayacak.” sözü tarih olacaktır.

dijital_mühendislik.jpg

Atölyemize dijital mühendislik dememizdeki ne önemli nedenlerinden biri dijital bir çağda olmamız ve çocuklarımızın bu dijital dünyaya doğmuş olmalarından kaynaklanmaktadır. Yapılan bütün yapılar ve çalışmalar önce dijital dünyada tasarlanmakta sonrasından hayata geçmektedir. Bu dijital dünyaya ayak uydurabilen, dijital ürünleri en etkin bir şekilde kullanabilen üstün zekalı ve yetenekli bireyler var olan yaratıcılık ve zeka kapasiteleri ile birbirinden özgün ürünler ortaya koyacaklardır. Program içeriğinde bulunan simülasyon uygulamaları ile yeri geldiğinde mühendis, mimar, fizikçi  ve  yeri geldiğinde ise biyolog olarak karşımıza çıkacaklardır.

Dijital mühendislik uygulamaları ile öğrenciler;

 • Yapay Zeka

 • Robotik Kodlama

 • Algodoo ile Fizik

 • Algoritmik Düşünme

 • 3 Boyutlu Modelleme

 • Sanal Gerçeklik

Kullanma becerilerini geliştirip, bu alanda ürün oluşturma fırsatı yakalayacaklardır.

havacılık uzay.jpg

Öğrencilerimizin gök bilim alanında farkındalıklarını artırmak, güneş ve gece gözlemleri ile gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımalarını sağlamayı amaçlamaktayız.

​Astronomi atölyesinde çocuklarımız, gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, konumlarının hesaplanması gibi konular yanında evrenin yapısı, nasıl oluştuğu ve gelişiminin nasıl olduğunu kavrayabildiği atölye ve etkinliklere katılırlar. Astronominin alt dallarını tanır; astrofizik, astromatematik, astrokimya, astrobiyoloji, arkeoastronomi, astrojeoloji alanlarına kucak açarlar. Teleskopların yapısı ve tekniği hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz ilgili Atölyelerde kendi teleskoplarını yapılandırırlar. Çeşitli gözlemevleri ve planetaryum gezilerine özel bir önem verilmektedir. Yapacağımız uygulamalardan bazıları:

•          Solar Sistemi Keşfedelim

•          Gece Gökyüzü 

•          Mevsimler ve Yıldızlar 

•          Dünya ve Gezegenler 

•          İlk Teleskobum 

•          Aya İlk Adım

bilgelik.jpg

Bilge insanların, din adamlarının ve bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalardan ilham alarak çocuklara geleceğin inşası ile ilgili görüş oluşturmaları, ortak değerler konusunda ilham vermeleri, değişim ve gelişim için fırsatları ortaya çıkarmaları, işbirliği ve güven içinde çalışan takımlar oluşturmaları, kişilerin potansiyellerini ortaya çıkarmaları amaçlanmaktadır.

Makinalar ve insanlar,

Güzellik ve çirkinlik,

Doğa ve kirlilik,

Ben ve başkaları,

Çocuklar için Felsefe programları dinleme, iyi soru sorabilme, itiraz geliştirebilme, mantık hatalarını tanıyabilme, varsayımları belirleyebilme gibi üst seviye kabiliyetlerin gelişmesini sağlarken, erken yaşta eleştirel düşünce alışkanlıklarının gelişimini destekler.

Tartışma grupları, çocukların konuşmaya hevesli oldukları ancak zaman zaman okulda ya da aile ortamında sorgulama fırsatı bulamadıkları ahlak, toplumsal yaşam, mantık gibi konuları sorgulamaları için güvenli bir ortam sağlar.

Minik Sanatkarlar.jpg

Sanat eğitimi yaratıcılık eğitiminin ön planda tutulduğu, ıraksak düşünmenin geliştirildiği her öğrencinin kişisel gelişimi ve eğilimleri paralelinde yönlendirildiği en etkin ortamlardandır. Çocuklar hayallerini oyun oynayarak ya da sanatsal çalışmalarla açığa vururlar. Resim ve sanat çocuklar için kendilerini ifade etme biçimidir. Sanatsal çalışmalar çocuğun sağ ve sol beynin birlikte çalışması konsantrasyon gücü ve öz güvenin artması gibi birçok olumlu etki sağlar.

Kaligrafi çalışması ise başlı başına bir sanat olmakla birlikte yazı yazmak isteyen öğrenciler için yazı yazmanın ne kadar güzel ve keyifli olduğunu vurgulaması açısından son derece önemlidir.

Stratejik Düşünme Üretkenlik.jpg

Düşünmek insanın olmazsa olmaz eylem biçimi,  varoluşunun özgün ayracı, ucu bucağı belirsiz bir potansiyel ve insan olmanın imkanlarının farkına varmaktır.

​Bu imkanların farkına varılması ve düşünmenin farklı biçimlerinin bir yaşantı olarak deneyimlenmesi amacıyla çocukların gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak çeşitli egzersizler yapılmaktadır. Bu düşünme egzersizleri ile eleştirel, analitik, yaratıcı, tümdengelimsel, tümevarımsal, analojik ve refleksif düşünme biçimlerinin bir yaşantı olarak kavratılması amaçlanmıştır. Sorgulayan, anlamaya çalışan, problemlere özgün çözümler üretebilen ve nihayetinde kendi düşünmeleri üzerine de düşünebilen bireyler yetiştirebilmek atölyemizin nihai hedefidir.

bilimsel_tasarım_proje.jpg

Bilim birçok alt dala ayrılmakla birlikte yaşamımızı anlamlandırabilmemiz için en gerekli disiplinlerdendir. Çocukların evreni anlayabilmeleri ve anlamlandırabilmeleri için gerekli olan bu disiplinle eğlenceli bir şekilde onların seviyesine uygun olarak karşılaştırılmalarını sağlayan  Bilimsel Tasarım Proje Atölyesi; çocuklarımızın doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe edinmelerini sağlamayı, bilgi birikimlerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu derste çocuklar:

 • Bir bilim insanı, Bir laborant, Bir mühendis gibi çalışarak; canlıların dünyasına girip onları sınıflandırmayı,

 • DNA ve genetik kodlarını çözümlemeyi,

 • Basit makine yapmayı,

 • Bir uçağın çalışma prensipleri, modellemesi

 • Biyomimikri ile doğayı tanımalarını

 • STEM  ile matematik, fen ve mühendislik uygulamaları gibi alanları entegre edilmiş olup; bu derste öğrencilerin temel ve eleştirel düşünme, bilimsel süreç, yaratıcı sorun çözme gibi becerilerinin gelişimi desteklenmektedir.

ileri matematik.jpg

Düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematik günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır. Günlük yaşamda, iş ve meslekte gerekli olan çözümleyebilme, akla yaklaştırma, iletişim kurabilme, genelleme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi kaçınılmazdır.

İleri Matematik atölyesinde çocuklar hesap yapıyorlar, ölçüyorlar, üç boyutlu düşünüyorlar ve her şeyden önemlisi de eleştirel düşünmeyi öğreniyorlar.

 

Matematik okur-yazarlığı ve işlem becerilerinin ötesinde bir matematik anlayışı için, temel oluşturan bu atölyede bugüne kadar derslerde hiç değinilmeyen matematik konularına değiniyorlar.

En ilkel kriptoloji tekniği olan Sezar şifrelemesi ile başlayıp, ileri seviye kriptoloji tekniği olan Vigenere şifreleme yöntemi ile matematiğinin sınırlarını zorluyorlar.

sosyal beceriler.jpg

Kendini doğru ifade edebilen, sosyal anlamda kuvvetli ve iletişim becerisi iş hayatının olmazsa olmazıdır. Geleceğin yöneticilerinde bu becerilerinin  yüksek olması şarttır. Atölye ile üstün zekalı ve dahi çocuklarda sıklıkla görülen aşırı duyarlılık alanlarına inip onların sosyal alanda yaşadıkları problemlerin önüne geçiyoruz. Öfke kontrolü, iletişim ve sunum becerileri geliştirip , kendinden emin bireyler yetiştiriyoruz.

fonetik.jpg

Ruhun gıdası olduğu kadar zihnin de gıdası olan müzik Fonetik- İşitsel Sanatlar atölyesinde bilim ile buluşuyor. Öğrencilerin akademik olarak donanım sahibi olması kadar sanatsal açıdan da donanım sahibi olmalarını önemsiyoruz. Sadece enstrüman çalmakla kalmayan öğrencilerimizin söz yazıp kendi bestelerini yapmalarını hedefliyoruz.

bi_dünya.jpg

Dünyaya hükmeden dünyayı en iyi okuyanlardır. Dünyayı okumak yaşadığımız yüzyıldaki gelişmeleri doğru takip edip, hayatımızı onu şekillendirmektir. Geleceğin liderleri ve yöneticilerinin bugünün dünyasını bilerek yaşamaları gelecekleri açısından son derece önemlidir. 

Bi Dünya atölyesi ile öğrencilerimiz;

Yakın tarihimizde gerçekleşen küresel olaylar,

Dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeler,

Gelişimsel kronoloji  gibi konuları uzman eğitimcilerimiz eşliğinde derinlemesine inceleyeceklerdir. 

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin Şube Seçiniz
bottom of page