3D Tasarım Atölyesi

3 D Printer Nedir?

Üç boyutlu baskı sanal ortamda tasarlanmış herhangi şekildeki bir üç boyutlu nesnenin katı formda basılması işlemidir.

3D Printer, 3 boyutlu bilgisayarda çizdiğimiz katı cisimleri , elinizle tutabileceğiniz gerçek nesnelere dönüştüren bir makinedir. Bu teknoloji geleneksel imalat yöntemleri gerçekleştirilmesi mümkün olmayan geometrileri üretebilmektedir.

Çocuklar için hedeflenen temel kazanımlar:
– Soyutlama
– Çözümleme
– Pattern Recognition (örüntü tanıma)
– Algoritmik düşünce
– Problem Çözme
– Yaratıcılık
– Kendi ürünlerini oluşturmaları
– Teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmaları
– Tasarım becerilerinin gelişmesi
– Matematiksel düşünme becerilerinin gelişmesi

Ahşap Atölyesi

Ahşap atölyesinde öğrencilerimizin kullanabileceği alet ve makinelerle mümkün olduğunca ham malzemeden öğrencilerin hayal güçleriyle şekillendirdiği ve süslediği oyuncaklar yapıyoruz. Atölyede kıl testerede kesiyoruz, matkapla deliyoruz, zımparalıyoruz ve yapıştırıp boyuyoruz.  Öğrencilerimiz bu derste tasarım yapmayı, tasarladıklarını malzeme üzerine geçirmeyi, şekil vermeyi ve nihai ürünü süslemeyi öğreniyorlar. Böylece edindikleri soyut bilgileri hayata geçirmiş oluyorlar, bir eser üretmenin zevkine varıyorlar ve eser meydana getirmenin adımlarını öğreniyorlar.

Akıl Oyunları Atölyesi (GO)

Go oyunu özellikle konsantrasyonu, analitik düşünceye ve öngörü yeteneğini geliştirmektedir. Çocuklarda Go oyununun yararları çok iyi bilinmektedir; Konsantrasyon, patern-örüntü tanıma, strateji, öngörü ve taktik Go oyununun sağladığı zihinsel yararlardan bazılarıdır. Bununla birlikte Go oyununun sağladığı birçok sosyal yarar da vardır.

Go oyunu zihinsel olarak yoğunlaşmanıza yardımcı olur, aynı zamanda denge hissinizi geliştirerek değer yargılarına varabilme konusunda kendinizi geliştirmenize olanak sağlar. Çocukların karakterlerini oluşturmalarında oldukça yararlıdır.

 Basit kurallar kompleks sonuçlar,

 Ne kadar ilerlersen o kadar derinleşen bir dünya,

 Taşlar arasında etkileyici ilişki,

 Her hamle sonrası farklı bir manzara,

Başlıca kazanımları arasındadır.

Anlam Atölyesi

Çevremizde, dünyamızda ve evrenimizde meydana gelen olayların, önemli düşünürlerin, teori ve deneylerin, bizim kültürümüzün dahileri ve hayatlarının bizim için anlamı ve önemini irdeleyen bir atölye çalışmasıdır.

 

AMAÇ; Belirlenen konu ve içeriğin üzerine yapılan çalışmalar, deneyler ve hayatların bizim için ne anla geldiğini kavramak, anlamak ve oluşan düşünce ve teoriyi bir adım öne görütmek amacıyla yapılan çalışmadır

 

Atölye çalışmamızda, bilimsel görüş ve düşünceleri tanımak, geçmişte ve şimdi yaşayan dünyaya yön vermiş insanların hayatlarını irdeleyerek yaptıklarını ve yapmak istediklerini anlamak, hayatımızı kolaylaştıran buluş ve teknolojik envanterlerin nasıl işlediğini anlamak, bu envanterin bir ileri boyutunu hayal etmek gibi çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda yukarıda bahsedilen alanlar, düşünceler ve envanterler hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra mevcut düşüne ve envanterlerin bir adım ötesi hayal edildi, düşünüldü ve tasarlandı. Bilimsel düşünme metodları sezdirilerek, alanında başarılı şahısların çalışma prensipleri, hayalleri ve yaptıkları irdelendi.

Ben yerinde olsaydım?

Ben Olsaydım?

Nasıl çalışırım?

Ne anlatmak istiyorum?

Ne yapmak istiyorum?

Aslında ben neyim?

Ne işe yararım?

İleride beni tasarlasan nasıl işlerim?

Vb. soruların cevapları üzerinde tartışılarak yapılan çıkarımlar değerlendirildi.

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Atölyesi

Günümüzde istediğimiz bilgiye hızla ulaşma ve öğrenme çok önemlidir. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri ile ilkokuldan itibaren kullandığımız yanlış okuma alışkanlıklarından kurtulma hedeflenmiştir. Bunların yerini alacak yeni okuma alışkanlıkları ile daha hızlı ve daha iyi anlayarak okuma mümkün olacaktır. Bu eğitim ile katılımcıların yavaş okumaya neden olan okuma frenlerinden kurtulup anlayarak hızlı okumalarını, bilinçaltı öğrenme teknikleri ile öğrendiklerini kolayca uygulayabilmelerini amaçlıyoruz.

Arkeoloji Atölyesi

Arkeoloji atölyesinde çocuklar; geçmişi ve arkeolojiyi keşfediyorlar. Öğrenciler bu atölye ile bilimsel çalışma yöntemleri, tarih ve tarihi eser bilinci, arkeolojik kazı teknikleri ve bunun yanında eğitim yaşantılarıyla desteklenen gelişim ve kazanımları elde edeceklerdir.

Dinozorlar Dünyası Atölyesinde öğrenciler, dinozorlar çağına bir yolculuk yapacaklar. Jeolojik devirler bilgisi ile Dünyanın oluşumundan günümüze kadar yaşanan değişimlerin farkına varacak; bu devirler arasından Mezozoik dönemi derinlemesine inceleyecekler.

Astronomi Atölyesi

Öğrencilerimizin gök bilim alanında farkındalıklarını artırmak, güneş ve gece gözlemleri ile gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımalarını sağlamayı amaçlamaktayız.

Astronomi atölyesinde çocuklarımız, gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, konumlarının hesaplanması gibi konular yanında evrenin yapısı, nasıl oluştuğu ve gelişiminin nasıl olduğunu kavrayabildiği atölye ve etkinliklere katılırlar. Astronominin alt dallarını tanır; astrofizik, astromatematik, astrokimya, astrobiyoloji, arkeoastronomi, astrojeoloji alanlarına kucak açarlar. Teleskopların yapısı ve tekniği hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz ilgili Atölyelerde kendi teleskoplarını yapılandırırlar. Çeşitli gözlemevleri ve planetaryum gezilerine özel bir önem verilmektedir. Yapacağımız uygulamalardan bazıları:

•          Solar Sistemi Keşfedelim Atölyesi

•          Gece Gökyüzü Atölyesi

•          Mevsimler ve Yıldızlar Atölyesi

•          Dünya ve Gezegenler Atölyesi

•          İlk Teleskobum Atölyesi

•          Aya İlk Adım Atölyesi

Bilgelik Eğitimi

Değerli filozofların , din adamlarının bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalardan ilham alarak çocuklara geleceğin inşaası ile ilgili görüş oluşturmaları, ortak değerler konusunda ilham vermeleri, değişim ve gelişim için fırsatları ortaya çıkarmaları, işbirliği ve güven içinde çalışan takımlar oluşturmaları, kişilerin potansiyellerini ortaya çıkarmaları amaçlanmaktadır.

Çocuklarla Felsefe Atölyesi

Makinalar ve insanlar

Güzellik ve çirkinlik

Doğa ve kirlilik

Ben ve başkaları

Çocuklar için Felsefe programları dinleme, iyi soru sorabilme, itiraz geliştirebilme, mantık hatalarını tanıyabilme, varsayımları belirleyebilme gibi üst seviye kabiliyetlerin gelişmesini sağlarken, erken yaşta eleştirel düşünce alışkanlıklarının gelişimini destekler.

Tartışma grupları, çocukların konuşmaya hevesli oldukları ancak zaman zaman okulda ya da aile ortamında sorgulama fırsatı bulamadıkları ahlak, toplumsal yaşam, mantık gibi konuları sorgulamaları için güvenli bir ortam sağlar.

1 / 5

Please reload