top of page

Yayın Tarihi

ISBN

Baskı Sayısı

Dil

Sayfa Sayısı

Cilt Tipi

Kağıt Cinsi

Boyut

On Arka.jpg

: 2017

: 9786058287709

: 2. Baskı

: Türkçe

: 211

: Karton Kapak

: Kitap Kağıdı

: 14 x 22 cm

Yayın Tarihi

ISBN

Baskı Sayısı

Dil

Sayfa Sayısı

Cilt Tipi

Kağıt Cinsi

Boyut

: 2015

: 6056479809

: 4. Baskı

: Türkçe

: 247

: Karton Kapak

: Kitap Kağıdı

: 14 x 22 cm

On Arka.jpg

"Yerüstü Hazinelerini değerlendiremeyen toplumlar, yeraltı zenginliklerini kullanamazlar." Herkesin kabul ettiği bir gerçektir ki; dünya tarihi boyunca bazı insanlar üstün vasıflara sahip, diğerlerine göre daha zeki ve yetenekli görülmüşlerdir. Bunlar arasında, farklı alanlarda toplumlara öncülük yapmış büyük şahsiyetler görüyoruz. Tarihleri bu kişiler yazıyor âdeta. Bunlar, bilimde, teknolojide, siyasette, müzikte, fikirde, dinde, sanatta ve mimarî gibi çok farklı alanlarda kendilerini göstermişlerdir. Sokrat, Konfüçyüs, İbni Sina, îbni Haldun, Harezmî, Mimar Sinan, Edison, Einstein gibi tarihi zirve şahsiyetler halen günümüzde bile etkilerini sürdürmektedirler. Bu dâhiler dışındaki insanların çok büyük çoğunluğunun ise esamisi okunmamaktadır. Böyle bir değerlendirmeyle bu şahsiyetlerin çok özel kişiler olduklarını ve toplumların beşerî sermayesi açısından önemlerini anlıyoruz."

"...İnsan, en az bilinen varlıktır. Aslında bildiğimizi sandığımız, çoğunlukla da tek taraflı ele aldığımız bir varlık. Gördüğümüz kadarıyla, Mevlana'nın hikayesindeki gibi, herkes kendi bakış açısından anlatır insanı. Oysa biyolojik, fizyolojik, anatomik, psikolojik yönlerinin yanında, sosyolojik, felsefi, tasavvufi, dini, estetik vs; yani maddi-manevi bütün cepheleriyle birlikte, insanın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmez mi? Onu bir bütün olarak ele aldığımızda ise görürüz ki, doğru bilgi için bu bakış açılarının hiçbiri ihmal edilemez.'"

Dr. Kemal TEKDEN, bir tabip olmanın gerektirdiği tıbbi donanıma ilaveten, insanın oluş hakikati üzerine eğilerek, adeta bir uzmanın göstereceği emekle insanı yine kendi hakkında araştırmaya ve düşünme