• TÜZDEV

ZİHİNSEL BECERİLERİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

En son güncellendiği tarih: Oca 6

Sözel Becerilerinizi arttırmak için;

• Sözcük oyunları (Scrabble, Dixit gibi) oynama,

• Bir hikaye anlatıp yarıda bırakarak çocuğun tamamlamasını isteme; diyalog

tamamlama çalışmaları yapma,

• Bir konuda yazı yazdırma; yazdığını okutma; neler ekleyebileceğini, hangi kısımları

çıkarabileceğini ve düzeltilmesinin gerekliliğini tartışma,

• Drama faaliyetlerine katılma, tiyatroda rol alma,

• Karışık verilen kelimelerle cümle oluşturma,

• Tabu gibi sözel içerikli oyunlar, hikaye tamamlama, verilen konuya yönelik hikaye

oluşturma,

• Televizyondaki kelime oyunu programlarından yaş ve seviyesine uygun olanlara

yönlendirme,

• Son harfe göre kelime bulma oyununu grupla oynama,

• Bir film sahnesini sessizleştirerek karakterlerin ağzından yeniden replikler yazma,

Akıl Yürütme Becerilerinizi arttırmak için;

• Belli bir kurala göre sıralanmış sayı ve harf örüntülerini devam ettirmesini isteme,

• Bir ürünün reklamını oluşturmayı isteme,

• Çocuğun soruları karşısında hemen cevap vermeme; “Sence nasıl?” “Sen olsan ne

yapardın?” “Bir düşün bakalım.” gibi yönergelerle sorunun cevabını onun bulmasını

destekleme,

• Parçalardan yeni bir bütün oluşturabilme becerilerini geliştirmek için puzzle

çalışmaları yapma

• Matematik ve mantık problemleri çözme,

• Sudoku, satranç, mangala, labirent, bulmaca çözme gibi oyunlar oynama,

• Örnek olaylar verilerek çözüm yolları üzerine fikir yürütme,

• Polisiye roman okumasını teşvik etme,

• Çocuğun yaş seviyesine uygun zihinsel aktivitesini yükseltecek oyunlar oynama,

• Kullanılan tablet ve bilgisayarda özellikle strateji kurma, hafıza ve hız becerilerini

destekleyici uygulamalara yönlendirme,

İşitsel Hafıza ve Konsantrasyon Becerilerinizi arttırmak için;

• Kavramları kategorize etme çalışmaları yapılabilir (sınıflandırma, sıralama, gruplama,

eşleştirme),

• Öyküde oluşan bir problemi çocukla birlikte çözme,

• Cevaplara sorular oluşturma,

• Resimler, geometrik şekiller, desenli malzemeler üzerinden aynılarını belli bir süre

içerisinde bulma çalışmaları yapılabilir,


• Gösterilen objeler, canlılar arasında kategorik genellemeler yapması ve kategorinin

dışında kalan nesneyi, canlıyı bulması istenebilir (elma, armut, kiraz ve patlıcan

arasından patlıcanı bulup işaretlemesi gibi),

• Gösterilen resimler dizisinden aynı olanları eşleştirme çalışmaları yapılabilir,

• İki resim arasında yer alan belli sayıdaki farkları bulup işaretleme çalışmalarının

verilen belli zaman diliminde yapması istenebilir,

• Söylenen iki obje arasındaki benzerlik ve farklılıkları sözel olarak ifade etmesi

istenebilir,

• Bir grup sayı veya kelime söyleyip bitirdikten sonra bunları belli bir düzen veya sıraya

göre tekrar etmesi istenebilir.

İşlemleme (Tepki Verme ) Hızı Becerilerinizi arttırmak için;

• Seviyesine uygun olarak yapabileceklerinden başlamak kaydıyla zihinden toplama,

çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemleri yapabileceği zihin egzersizleri yaptırma ve

çocuğunda bu konuda sizi test etmesine fırsat tanıma,

• Sudoku, Kendoku gibi rakamlarla ilgili oyunlar oynama,

• Matematik problemleri oluşturmasını isteme,

• Hafızayı ve dikkati geliştirmeye yönelik kelime- şekil- sayı vs. oyunları oynama,

Diyagram gibi geometrik şekiller içeren oyunlar oynama,

• Analitik düşünmeyi geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirme,

• Ardışık rakamlarla işlem yaptırma, (Ardışık olarak verilen sayı ve sözcük kümelerini

tekrar etmek. 3-0-9-8, araba-toprak-masa-deniz gibi. Giderek sayı ve sözcük sayısı

artırılarak uygulama devam ettirilebilir.)

• Geometrik cisim ve şekiller arasındaki ilişkileri belirleme ve çıkarımlarda bulunma,

• Geometrik cisim ve şekilleri oluşturma, elle veya çizim araçlarını kullanarak bunların

görüntülerini çizme,

• Tersine çevirme işlemleri gerçekleştirme, (Örneğin, sözcükleri, verilen sayıları,

işlemleri, olayları, hareketleri vb. tersine çevirin. Mesala “araba” sözcüğünü ya da “8-

2-5 sayılarını” tersten okumasını isteyin. Çocuğunuzla “20’den geriye doğru 2’şer

say” “56’dan geriye 7’şer say” “Labirenti sondan başa doğru çizerek tamamla” gibi

alıştırmalar yapabilirsiniz.)


Mehmet Türkay NOGRATLI

TÜZDEV Klinik Psikoloğu

543 görüntüleme