top of page
  • TÜZDEV

ZİHİNSEL BECERİLERİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Güncelleme tarihi: 7 Oca 2020

Sözel Becerilerinizi arttırmak için;

• Sözcük oyunları (Scrabble, Dixit gibi) oynama,

• Bir hikaye anlatıp yarıda bırakarak çocuğun tamamlamasını isteme; diyalog

tamamlama çalışmaları yapma,

• Bir konuda yazı yazdırma; yazdığını okutma; neler ekleyebileceğini, hangi kısımları

çıkarabileceğini ve düzeltilmesinin gerekliliğini tartışma,

• Drama faaliyetlerine katılma, tiyatroda rol alma,

• Karışık verilen kelimelerle cümle oluşturma,

• Tabu gibi sözel içerikli oyunlar, hikaye tamamlama, verilen konuya yönelik hikaye

oluşturma,

• Televizyondaki kelime oyunu programlarından yaş ve seviyesine uygun olanlara

yönlendirme,

• Son harfe göre kelime bulma oyununu grupla oynama,

• Bir film sahnesini sessizleştirerek karakterlerin ağzından yeniden replikler yazma,

Akıl Yürütme Becerilerinizi arttırmak için;

• Belli bir kurala göre sıralanmış sayı ve harf örüntülerini devam ettirmesini isteme,

• Bir ürünün reklamını oluşturmayı isteme,

• Çocuğun soruları karşısında hemen cevap vermeme; “Sence nasıl?” “Sen olsan ne

yapardın?” “Bir düşün bakalım.” gibi yönergelerle sorunun cevabını onun bulmasını

destekleme,

• Parçalardan yeni bir bütün oluşturabilme becerilerini geliştirmek için puzzle

çalışmaları yapma

• Matematik ve mantık problemleri çözme,

• Sudoku, satranç, mangala, labirent, bulmaca çözme gibi oyunlar oynama,

• Örnek olaylar verilerek çözüm yolları üzerine fikir yürütme,

• Polisiye roman okumasını teşvik etme,

• Çocuğun yaş seviyesine uygun zihinsel aktivitesini yükseltecek oyunlar oynama,

• Kullanılan tablet ve bilgisayarda özellikle strateji kurma, hafıza ve hız becerilerini

destekleyici uygulamalara yönlendirme,

İşitsel Hafıza ve Konsantrasyon Becerilerinizi arttırmak için;

• Kavramları kategorize etme çalışmaları yapılabilir (sınıflandırma, sıralama, gruplama,

eşleştirme),

• Öyküde oluşan bir problemi çocukla birlikte çözme,

• Cevaplara sorular oluşturma,

• Resimler, geometrik şekiller, desenli malzemeler üzerinden aynılarını belli bir süre

içerisinde bulma çalışmaları yapılabilir,


• Gösterilen objeler, canlılar arasında kategorik genellemeler yapması ve kategorinin

dışında kalan nesneyi, canlıyı bulması istenebilir (elma, armut, kiraz ve patlıcan

arasından patlıcanı bulup işaretlemesi gibi),

• Gösterilen resimler dizisinden aynı olanları eşleştirme çalışmaları yapılabilir,

• İki resim arasında yer alan belli sayıdaki farkları bulup işaretleme çalışmalarının

verilen belli zaman diliminde yapması istenebilir,

• Söylenen iki obje arasındaki benzerlik ve farklılıkları sözel olarak ifade etmesi

istenebilir,

• Bir grup sayı veya kelime söyleyip bitirdikten sonra bunları belli bir düzen veya sıraya

göre tekrar etmesi istenebilir.

İşlemleme (Tepki Verme ) Hızı Becerilerinizi arttırmak için;

• Seviyesine uygun olarak yapabileceklerinden başlamak kaydıyla zihinden toplama,

çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemleri yapabileceği zihin egzersizleri yaptırma ve

çocuğunda bu konuda sizi test etmesine fırsat tanıma,

• Sudoku, Kendoku gibi rakamlarla ilgili oyunlar oynama,

• Matematik problemleri oluşturmasını isteme,

• Hafızayı ve dikkati geliştirmeye yönelik kelime- şekil- sayı vs. oyunları oynama,

Diyagram gibi geometrik şekiller içeren oyunlar oynama,

• Analitik düşünmeyi geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirme,

• Ardışık rakamlarla işlem yaptırma, (Ardışık olarak verilen sayı ve sözcük kümelerini

tekrar etmek. 3-0-9-8, araba-toprak-masa-deniz gibi. Giderek sayı ve sözcük sayısı

artırılarak uygulama devam ettirilebilir.)

• Geometrik cisim ve şekiller arasındaki ilişkileri belirleme ve çıkarımlarda bulunma,

• Geometrik cisim ve şekilleri oluşturma, elle veya çizim araçlarını kullanarak bunların

görüntülerini çizme,

• Tersine çevirme işlemleri gerçekleştirme, (Örneğin, sözcükleri, verilen sayıları,

işlemleri, olayları, hareketleri vb. tersine çevirin. Mesala “araba” sözcüğünü ya da “8-

2-5 sayılarını” tersten okumasını isteyin. Çocuğunuzla “20’den geriye doğru 2’şer

say” “56’dan geriye 7’şer say” “Labirenti sondan başa doğru çizerek tamamla” gibi

alıştırmalar yapabilirsiniz.)


Mehmet Türkay NOGRATLI

TÜZDEV Klinik Psikoloğu

753 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page