top of page
  • TÜZDEV

EĞİTİM SADECE EĞİTİMCİLERİN SORUMLULUĞU MU?

Güncelleme tarihi: 11 May 2019

İhtiyaçların Farkında OlmakEğitimciler çocuklarının becerilerini geliştirecek kaynaklara erişim konusunda aileler ile işbirliği yapmalıdır.


Tanılama

Okul öncesinden 12.sınıfa tüm öğrenciler özel yeteneklilikle ilgili farklı özelliklerini ve davranışlarını sergilemelerine izin veren kapsamlı bir değerlendirme sistemine eşit erişim imkanına sahip olmalıdır. Her bir öğrenci istisnai özelliklerini veya potansiyellerini değerlendirme sonuçları ile ortaya koyarlar; böylece uygun eğitsel ortamlar ve uyarlamalar mümkün hale gelir.

Eğitimciler, öğrencilerin özel yeteneklilikle ilgili farklı özelliklerini ve davranışlarını ortaya koyabilecekleri eğitsel aktiviteler ve ortamlar geliştirmeli; özel yeteneklilikle ilgili farklı özelliklere ve davranışlara ait bilgileri aileler/bakıcılar ile paylaşmalıdır.


Eğitimciler dahi ve özel yetenekli çocukları tespit ve hizmet için kapsamlı, birbirine bağlı ve devam eden süreçler tesis etmelidir.


Eğitimciler farklı yetenekleri, becerileri ve güçlü yönleri mevcut teorilere, modellere ve araştırmalara dayalı olarak ölçen çoklu değerlendirme yöntemleri seçmeli ve kullanmalıdır.


Eğitimciler, müfredatı uyarlarken öğrencinin istisnai özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olmalı ve değerlendirme verilerini göz önüne almalıdır; her bir öğrencinin gelişimsel seviyesi ve öğrenmeye yatkınlıklarını anlama konusunda donanımlı olmalıdır.


Eğitimciler, farklı alanlardaki çoklu değerlendirmeleri yorumlayabilmeli; dahi ve özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemede kullanılan değerlendirmelerin kullanım şeklini ve sınırlarını bilmelidir.


Eğitimciler, tüm aileleri/bakıcıları değerlendirme süreci hakkında bilgilendirmelidir. Öğretmenler, değerlendirme için aile/bakıcı izni almalı, kültüre duyarlı kontrol listeleri kullanmalı, çocuğun ilgi alanları ve okul dışındaki potansiyeli ile ilgili göstergeleri temin etmelidir51 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page