top of page

OP. DR. KEMAL TEKDEN

WhatsApp Image 2022-02-25 at 17.27.44.jpeg

Op. Dr. Kemal TEKDEN 1959’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra, İstanbul Tıp Fakültesinde okudu ve 1982’de mezun oldu. Adalet bakanlığı bünyesinde Dalaman Açık Cezaevi’nde doktorluğa ilk adımını attı. Daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümünde ihtisas yaptı. Kayseri Devlet Hastanesinde 4 yıl boyunca KBB uzmanı olarak görev yaptıktan sonra, 1993’ te memuriyetten ayrılarak Kayseri’nin ilk özel tıp merkezini hizmete açtı. Arkasından 1998’de ilk özel kalp hastanesi olan Kayseri Kalp Hastanesini, daha sonra Tekden Tıp Merkezini, Denizli Tekden Hastanesini ve son olarak da Mart 2007’de Kayseri Tekden Hastanesini ortaklarıyla birlikte hizmete açtı. Eğitim alanında ise, 2006 yılında Kayseri’nin ilk akıllı okulu olan Tekden İlköğretim ve ortaöğretim okullarını Kayseri’ye, 2011’de ise İstanbul Küçükyalı’ya kazandırdı.

Op. Dr. Kemal Tekden, birçok vakıf ve sivil toplum kurucusu veya yönetici olarak görev yaptı. Bunlardan bazıları şunlardır: Erciyes Üniversitesi Tiyatro Kulübü, Erciyes Eğitim ve Hizmet Vakfı, Erciyes Üniversitesi Vakfı, Erciyes Feneri, Darülaceze Vakfı, Kayseri Aydınlar Ocağı, Selçuklu Vakfı, Gönüllerde Birlik Vakfı. Gözlem maksadıyla sık sık yurt dışı geziler yapan Dr. Kemal TEKDEN’in sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda çalışmaları, dergi yazıları mevcut. Halen Bizim Eyvan Dergisinin sahipliğini yürütmekte ve Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocukların Eğitimi Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanlığını yapmaktadır. DİRİLİŞ ‘ERTUĞRUL’ dizisinin yapımcısı olan TEKDEN FİLM şirketinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır. Çeşitli üniversite ve liselerde “Hayatın Manası ve Başarı”, “Girişimcilik”, “ İnsanın Sırrı”, “Üstün Zekâlı ve Deha Çaplı Çocuklar”, “İdeal Eğitimi”, “Eğitimle Diriliş”, “Evlat Yetiştirme Sanatı”, Aşk Olsun” konularında konferanslar vermektedir. “İNSANIN SIRRI” ve “YERÜSTÜ HAZİNELERİ” isimli 2 kitabı vardır. Zaman zaman TV programları da yapmış olan OP. DR. KEMAL TEKDEN, 25. Dönem Kayseri Milletvekili olmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

YERÜSTÜ HAZİNELERİMİZ

 

     Gelişmiş ülkeler, beşeri sermayelerini en iyi kullanan ülkelerdir. Bu ülkeler, zekâ ve yetenekleri değerlendirirken eğitimlerini de bu temel üzerine inşa etmektedirler. Zekâ ve yetenek tabii ki önemli olmakla birlikte, onların uzmanlar elinde en uygun eğitime tâbî olmaları da olmazsa olmaz şarttır. Hakkıyla değerlendirilmeyen zekâ ve yetenekler ise, ya yok olmakta veya kendine yanlış yollar bularak, toplumun başına bela olabilecek tipler üretmektedir.

       Elbette her insan doğuştan farklıdır ve bu farklılıklar bilinmeden, yani her bir çocuk özel olarak değerlendirilmeden eğitimde başarılı olunamaz. Bunun için de, çocuğun bütün yönleriyle keşfedilmesi gereklidir. TÜZDEV olarak “Yerüstü Hazinelerimiz” dediğimiz çocuklarımızı önce keşfedip, sonra geliştirmek çabası içindeyiz. Onların öncelikle kendi ülkelerine, daha sonra da insanlığa büyük faydalar sağlayacak birer “BİLGE İNSAN” olmaları en büyük gayemizdir. Çocuklarımızın psikolojik alt yapıları bu hedefe oldukça uymakta, adalet, dürüstlük vs. gibi kavramlar fıtraten bütün çocuklarda bulunmaktadır. Bu yüzden bu çocukların önemli bir kısmının, vakfımız bünyesinde geleceği şekillendirecek insanlar olarak yetişmelerine özen gösterilmektedir.

       Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların gerektiğince eğitilmeleri, toplumlara iki türlü fayda sağlayacaktır: Birincisi, bu çocuklar kendilerine uygun eğitim aldıkları takdirde, toplumların ufkunu açacak lider tipler onların arasından çıkacaktır. İkinci fayda ise, onların ihmalleri sonucu olumsuz ve yanlış insan tiplerinin ortaya çıkması ihtimali de yok edilmektedir. Bu iki sebeple, toplum yöneticileri bu üstün insan sermayemize karşı büyük sorumluluk sahibidir ve vebal altındadırlar.

       Ülkemize ve pırıl pırıl zekâya sahip çocuklarımıza sevdalı olduğumuz ve bu güzel milleti gelecekte çok daha güçlü olarak görmek arzumuzdan dolayı, TÜZDEV gönüllüleri olarak hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaktayız. Bu çaba bugünden karşılığını göstermekte, bu yönde büyük bir kitlenin ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Bu durum oldukça muhteşem bir gelişmedir ve bizi daha büyük işler konusunda heyecanlandırmaktadır. Bize güvenen, destek veren ve bizimle birlikte bu çaba içinde olan bütün gönüllülerimize teşekkürler…

bottom of page