top of page

 

TÜZDEV DEV KALEMLER

“YENİ BİR DÜNYA” KONULU

RESİMLİ HİKAYE YARIŞMASI

 

KONUSU

Çocukların  bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle oluşan yeni yaşam tarzı ve gelecekte olması gereken dünyayı betimlemesi resimli hikaye yarışmanın  konusu olarak  belirlenmiştir.  Öğrencilerin bu kapsamdaki resimli hikayeleri değerlendirilecektir.

 

AMACI

Söz konusu yarışma ile, dünyayı etkisi altına alan bu yeni durum geçtikten  sonra gelecek yeni dünya düzeni planlanırken  çocukların hayallerinin ve fikirlerinin göz önünde bulundurulması amaçlanmıştır.

 

HEDEFLERİ

 • Yarışma ile    ana  mesajın  çocuklar  tarafından  iyi  anlaşılmasını  ve  edindikleri bilgilerinin, resim yoluyla etkili ve ilgi çekici şekilde yansıtılmasını sağlamak,evde yaşam süresince çocukların motivasyonlarını artırmak

 • Savaşsız gelişmiş bir dünya mesajı olan” doğaya zarar vermeden . tek yapman gereken dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek” mesajını yaşam tarzı olarak  benimsemesini sağlamak.

 • Edebiyat dünyasına yeni yazarlar kazandırmak,

 • Türkçeye seçkin örnekler kazandırmak, genel olarak hedef kitle olan ilkokul  ve ortaokul öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.

 • Öykücülüğün genç kuşaklarca da sürdürülmesini teşvik etmek,

 • Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,

 • Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun zemini hazırlamak,

 • Okuyan, düşünen ve yazan neslin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,

 • Dilin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek,

 • Toplumda dil bilincinin yerleşmesi ve gelişmesini sağlamak.

 • Köklü bir anlatı geleneğine dayanan Türk Öykücülüğünün yeni kuşaklarca da

sürdürülmesini ve Türkçeyi tüm anlatım olanaklarıyla kullanılması ve geliştirilmesi

amacıyla düzenlenmiştir.

 

KAPSAMI

“Yeni Bir Dünya ” konulu resimli hikaye yarışması, ulusal düzeyde 6-14 yaş arası tüm öğrencilere yöneliktir.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Söz  konusu  yarışmaya  katılan  çalışmalar  amaca  uygunluk, yaratıcılık,  resim  tekniğini  uygulama,  kompozisyon  ve  özgünlük  kriterlerine  göre değerlendirilecektir.

 

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya  katılacak  resimler  “Yeni Bir Dünya ” konulu resimli hikaye yarışması içeriğiyle  ilişkili  özgünlük içermelidir.

 • Resimli Hikaye yarışmasının konusu serbesttir.

 • Yarışmaya ülke genelinde resmi/özel lise ve ortaokulda okuyan öğrenciler katılabilir.

 • Katılımcılar sadece bir  adet Resimli Hikaye ile katılacaktır

 • Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları katılamazlar.

 • Tüm öyküler, bilgisayarda (12 punto, Times New Roman, bir satır boşluklu)yazılmalıdır.

 • Öykü en fazla 1000 (bin) sözcükten oluşmalıdır. Bu sınırlamaya uymayan öyküler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 • Resimler minimum a4 formatında olup digital formatta (jpeg )gönderilmelidir

 • Yarışmaya katılan öyküler, Türkçe’nin dil kurallarına, yaratıcılık ve özgünlüğe uygun olmalıdır.

 • Yarışmaya başvurular en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 • Başvurular http://www.tuzdev.org adresinden elektronik ortamda yapılacak olup sisteme yüklenecek olan öyküler .doc veya .docx formatında, resimlerı .jpg formatında olmalıdır.

 • Yarışma sonucunda yayınlanmaya uygun bulunan yapıtlar TÜZDEV yayınlarının  “Dev Kalemler” serisinde kitap halinde yayınlanacaktır. Yayımlanacak yapıtlara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu saptanan yapıtlar ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve yapıt sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

 • Yarışma sonuçları http://tuzdev.org  web sitesinde açıklanacak olup, ödüller TÜZDEV vakfı  tarafından adreslere kargolanacaktır. Yarışma sonuçlarının duyurulması ve ödül dağıtımı ile ilgili tarih http://tuzdev.org web adresinden ayrıca duyurulacaktır

 • Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.

 • Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar

 • Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir.

 • Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine aşağıda listelenen kimlik ve iletişim bilgileri yazılmalıdır.

 

ÖDÜLLER

 

İlkokul

1. Düşünme Becerileri ve Akıl Oyunları Seti

2. Brain Modify Düşünme Becerileri Uygulamaları Kitabı

3. Kaşif Çocuk Yayınları 5'li Kitap Seti

Ortaokul

1. Kıtaların Hakimi Oyun Seti
2. Bran Modify Düşünme Becerileri Uygulamaları Kitabı
3. Mangala Takımı

 

 

Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi: 30 haziran 2020 (Saat 17:00)

Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 Temmuz 2020

Ödül Tarihi: 18 Temmuz 2020

Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için

TÜZDEV’e ait aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.

Tel: 0850 441 3834

E-Posta Adresi: devkalemler@tuzdev.org

Başvuru formunu mobil cihazlardan görüntüleyemiyorsanız bilgisayar üzerinden başvuru yapınız.

Form linki için tıklayınız.

slider.jpg
bottom of page