top of page

 

Çevrim İçi

Çocuk Ebeveyn İlişki Atöylesi

Bu atölyede çocuk merkezli aile terapisi, oyun terapisi ve grup terapisini online ortama taşıyoruz!
Filial terapi, aile terapisi ve oyun terapisi yöntemlerinin bütünleştiği aile içi sorunların çözümüne yardımcı olan 3-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir oyun terapisi yaklaşımıdır.  Hem normal gelişim gösteren, hem de duygusal, davranışsal ve gelişimsel güçlükleri olan çocuklar ile kullanılır. Bu terapötik süreçte, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmek ve başaçıkma becerilerini zenginleştirmelerini sağlamak hedeflenir. Anne-baba ve çocuk ilişkisinde açıklığı ve güveni artırmayı hedeflediğinden hem önleyici, hem de sorun varsa, o sorunun çözümüne yardımcı olan kısa dönemli bir terapi programı olarak tanımlanabilir. Terapi sürecinde anne babalar terapistin yardımıyla çocuklarıyla özel oyun görüşmelerini nasıl yürüteceklerini öğrenme fırsatı bulurlar.

Oyun terapisinde oyun seansları direkt çocuk ile yapılıp anne ve baba ile ayrı görüşmeler düzenlenirken Filial Terapi’de ise terapist, anne ve baba ile oyun seanslarını yapar. Filial Terapi, anne ve babayı sürece doğrudan dahil eder çünkü anne ve babalar çocukların yaşamlarındaki en önemli kişilerdir. Bu sebepten dolayı ebeveynler çocuğun oyun esnasındaki davranışlarını günlük hayattaki davranışları ile karşılaştırmada daha ön planda yer alırlar. Bu yaklaşım sayesinde çocukları hakkında daha fazla bilgi sahibi olurlar ve terapi sona erdikten sonra kullanabilecekleri yeni bir beceri kazanmış olurlar. Bu beceri onlara çocukları ile ilgili gelecekteki birçok sorunu önceden engellemelerine ve olası sorunları çözmelerine yardım eder. Ayrıca Filial Terapi hem çocuk hem de anne babalar için eğlenceli bir yaklaşımdır ve bu da değişim sürecini kolaylaştıran ve ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendiren bir faktördür.


FILIAL TERAPİYE KATILAN ÇOCUKLARDA NASIL DEĞİŞİMLER GERÇEKLEŞİR?

  • Duyguları ve düşüncelerini daha iyi ifade ederler.

  • Güvenli ve kabul edici terapi ortamında sorun çözme becerilerini geliştirirler.

  • Özkontrollerini geliştirmeyi öğrenirler.

  • Gerçek hayatta yaşadıkları olayları hayali oyunlarla canlandırarak çözüm bulmaya çalışırlar.

  • Anne babaya duygusal olarak daha yakın hissederler.

FILIAL TERAPİYE KATILAN ANNE BABALARDA NASIL DEĞİŞİMLER GERÇEKLEŞİR?

  • Anne baba becerileri gelişir, ailede sağlıklı hiyerarşi kurabilecekleri rolleri geliştirirler.

  • Çocuklarının duygularını ve davranışlarını daha iyi anlarlar.

  • Problem çözme becerileri gelişir.

  • Empatik olma ve uygun şekilde sınır koyma becerilerini öğrenirler ve çocukla olan etkileşimlerinde sürekliliği ve dengeyi sağlayabilirler.

Atölye filial terapi yöntemiyle ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi ve çocukların yaşadıkları sorunlara çözüm bulmayı amaçlar. Atölye 10 oturumdan oluşur. 
Her oturum ücreti 50 TL 'dir. 
Ücret toplu bir şekilde 500 TL olarak eğitim başında alınır.
Atölye gün ve saati: Cumartesi 19:00-20:15

Bilgi İçin:

0534 893 53 06

slider.jpg
bottom of page