Başvuru Formu
arrow&v
Bize nereden ulaştınız?
TÜZDEV tarafından size SMS ve Mail gönderilmesini ister misiniz?

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ

“Her çocuk zekidir, eğitmesini bilene.” Toplumun %2-3 ü üstün zekalı olmakla beraber %10 u yeteneklidir. Her kurumda farklı yetenek ve becerilerde öğrenciler olabileceği gibi, her öğrencinin de kendine has güçlü yönleri vardır. Bu yetenek ve güçlü yönleri keşfetmek ve onlara ihtiyacı olan eğitim hizmetini sunmak kurumsal kimlik ve öğrenci başarısı açısından son derece önemlidir. Güçlü yönleri keşfedilip, eğitim planlanması bu belirlenen özellikler üzerine inşa edilen kurumlarda akademik ve sosyal başarı muazzam şekilde artmaktadır. Bu bağlamada her öğretmenin öğrencilerini daha doğru tanıyabilmesi için alması gereken temel bir eğitimdir.

Başlıksız-1.png

Bir çocuk veya yetişkin fark etmez, en güzel okul veya terapi yeri aslında doğanın kendisi. Doğanın çocuklar üzerinde fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal ve ruhsal alanlarda gelişimlerine ciddi katkı sunduğu araştırmalarla ortadır. Yeşil eğitim uygulamasına katılan çocukların, zamanlarının çoğunu dört duvar arasında geçiren çocuklara göre daha az hastalandıkları, bağışıklık sistemlerinin zamanla güçlendiği gözlemlenmiştir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğu söylenen çocukların oyunlarda nasıl odaklanabildikleri, kendi ritimlerini bulup sakinleştiklerini yine araştırmalar göstermektedir. Düzenli bir şekilde, sıklıkla doğayla teması olan ve sınıf dışı eğitimlere katılan çocuklarda stres seviyesinin azaldığı, sosyal becerilerinin ve problem çözme yeteneklerinin geliştiğini görülmüştür. Çocuklar, doğanın içinde adeta kendilerini keşfediyor ve buluyorlar. Yeşil eğitim çocuklara çocuk olmanın hakkını veriyorlar.

Kurum olarak nitelik doğa gezileri yapabilmek için bütün öğretmenlerin alması gereken yeşil eğitim; eğitim eğlenceli olmalıdır felsefesi ile harekete geçiyor. Ormanda tam gün boyunca doğadan nasıl öğrenebileceğimiz ve öğrencilerimize öğretebileceğimiz ayrıntılı bir şekilde işleniyor.

Başlıksız-1.png

Günümüzde istediğimiz bilgiye hızla ulaşma ve öğrenme çok önemlidir. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri ile ilkokuldan itibaren kullandığımız yanlış okuma alışkanlıklarından kurtulma hedeflenmiştir. Bunların yerini alacak yeni okuma alışkanlıkları ile daha hızlı ve daha iyi anlayarak okuma mümkün olacaktır. Bu eğitim ile katılımcıların yavaş okumaya neden olan okuma frenlerinden kurtulup anlayarak hızlı okumalarını, bilinçaltı öğrenme teknikleri ile öğrendiklerini kolayca uygulayabilmelerini amaçlıyoruz.

Başlıksız-1.png

Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise, çocuğu geliştiren, yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek içmek kadar önemlidir, çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar. Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar.

Başlıksız-1.png

 

Masallar erken çocukluk döneminde olmazsa olmazıdır. Çocukları hayal gücü ve sosyal ilişkilerini şekillendiren yegâne uygulamadır. Doğru ve etkili şekilde masal anlatma ise çocuklarda bıraktığı etki çok fazladır. Uzmanlar tarafından verilen eğitim ile müfredat kapsamındaki kazanımlar doğru ve etkili bir biçimde masal anlatılarak verilebilmekte, eğitim öğretim faaliyetleri eğlenceli hale gelmektedir.

Başlıksız-1.png

Düşünmek.. İnsanın olmazsa olmaz eylem biçimi. Varoluşunun özgün ayracı. Ucu bucağı belirsiz bir potansiyel. İnsan olmanın imkanlarını serimlemektir düşünme eylemi.

Bu imkanların farkına varılması ve düşünmenin farklı biçimlerinin bir yaşantı olarak deneyimlenmesi amacıyla düşünme becerileri atölyesinde çocukların gelişimsel özellikleri gözönünde bulundurularak çeşitli egzersizler yapılmaktadır. Bu düşünme egzersizleri ile eleştirel, analitik, yaratıcı, tümdengelimsel, tümevarımsal, analojik ve refleksif düşünme biçimlerinin bir yaşantı olarak kavratılması amaçlanmıştır. Sorgulayan, anlamaya çalışan, problemlere özgün çözümler üretebilen ve nihayetinde kendi düşünmeleri üzerine de düşünebilen bireyler yetiştirebilmek atölyemizin nihai hedefidir.

Başlıksız-1.png

Bilim veya ilim geniş bir tanımın karşılığı olmakla birlikte basite indirgediğimizde içinde bulunduğumuz fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin gözlem, deney, düşünme gibi birtakım yöntemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini kapsayan pratik çalışmalar bütünüdür.

Bilim birçok alt dala ayrılmakla birlikte yaşamımızı anlamlandırabilmemiz için en gerekli disiplinlerdendir. Çocukların evreni anlayabilmeleri ve anlamlandırabilmeleri için gerekli olan bu disiplinle eğlenceli bir şekilde onların seviyesine uygun olarak karşılaştırılmalarını sağlayan Eğlenceli Bilim Atölyesi; çocuklarımızın doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe edinmelerini sağlamayı, bilgi birikimlerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Öğretmenler derslerinde etkinlik yaparken kullandıkları bu yöntem ile öğrencilerine vizyon katma şansı yakalayacaklardır.

Başlıksız-1.png

 

Zekâ gelişimin en önemli anahtarlarından biri akıl oyunlarıdır. Planlanmış ve yapılandırılmış bir model ile verilen akıl oyunları eğitimi ile önce öğretmenler sonra öğrenciler problem çözeme, planlama ve stratejik düşünme becerilerini geliştireceklerdir.

 

Başlıksız-1.png

 

Zeka ancak yaratıcı düşünme becerileri geliştiğinde kullanılabilir ve ürüne dönüşebilmektedir. Her bireyin yaratıcılığın dört boyutunu öğrenmesi, yaptığı çalışmalarda bu dört boyutunu kullanıyor olması ortaya çıkan ürünün niteliği açısından önemlidir. Eğitimde yaratıcılığın dört boyutunun eğitim faaliyetlerinden nasıl kullanılacağı verilmektedir.

Başlıksız-1.png

Beynin bilgiyi nasıl kaydettiği, nasıl hatırladığı yani nasıl öğrendiğine yönelik bir çalışmadır. Olağanüstü özelliklerle donatılarak yaratılmış olan beynimizin ne yazık ki bir kullanım kılavuzu bulunmamaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar bu olağanüstü makinanın nasıl çalıştığı ile ilgili bazı ipuçları vermektedir.

• Hafıza çalışmaları, hızlı anlama

• Öğrenilen bilgiyi kalıcı olarak kaydetme

• Gerektiği zaman hızla hatırlama

• Konsantrasyonu arttırma

• Beynin sağ yarım küresini etkin kullanma

 

Hızlı okuma ve Hafıza çalışmaları, beynin sağ ve sol yarım küresini beraber ve dengeli kullanmayı sağlayan, sadece akademik başarıyı değil, sosyal başarıyı da destekleyen, bireyin analitik düşünebilme kabiliyetini bütünleyen çok önemli programlardır.

Başlıksız-1.png

 

Üstün yetenekli çocukları eğitimcisi, yöneticisi, rehber öğretmeni olmak; onların gelişim özelliklerini bilmeyi gerektirir. Okullarımızda bu öğrencilerin olması muhtemeldir. Doğru tanıyı koyup, doğru yönlendirmeler yaparak, onların gelişim özelliklerine göre müdahalelerde bulunmak okul içinde yaşanacak olası durumları minimize edecektir. Onları keşfedilmesi ve var olan potansiyellerini ortaya koymalarındaki en önemli adım onlara iyi rehberlik etmektir. Eğitim içeriğin bu konulara değinilecek olup, onların duygusal durumları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunacaktır.

Başlıksız-1.png

 

Üstün yetenekli öğrencilerin sınıfımızda olması zaman zaman bize dezavantajlar doğursa da aslında onların varlıklarının derslerimizi nasıl eğlenceli ve keyifli hale getireceğini öğrenebileceğimiz bir eğitim. Eğitim esnasında vakıf olacağımız teknikler tüm öğrencilerin daha iyi öğrenmeleri, eğitimden keyif almalarına vesile olacaktır.

Başlıksız-1.png

 

Matematik okur-yazarlığı ve işlem becerilerinin ötesinde bir matematik anlayışı için, temel oluşturan Resmen Matematik Atölyesi’nde, işlem yapmadan, resim çizerek matematik yapılabileceğini göreceğiz. Matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik atölyemiz, rakamların renkli dünyasına götürmek üzere planlandı.