Amacımız; 

Türkiye’nin en büyük israfının, ihmal edilen özel yetenekli çocuklarımız olduğu bilinmektedir. Kongrenin amacı, bu israfa dur demek ve beşeri sermayemizi kuyumcu titizliği ile işleyebilmek için, konuyu her alanda bütüncül bir yaklaşımla, disiplinler arası işbirliği yaparak ele almaktır. 

TÜZDEV olarak bu ideal ile özel yetenekliler kongresinde hedeflerimiz;

1- Özel yetenekliler ile ilgili literatüre geniş bir perspektiften bakmayı sağlayacak çalışmalar sunmak, 
2- Özel yeteneklilere yönelik, kavram dağarcığıyla ilgili müzakereler yapmak,
3- Velilerin, öğretmenlerin, akademisyenlerin özel yeteneklilere yönelik bilgi, beceri ve tutumlarını değerlendirerek geliştirilmesine katkı sağlamak,
4- Özel yeteneklilerin eğitiminde yapılması gereken yasal düzenleme ve politikaların belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmak,
5- Özel yetenekliler eğitim alanında yapılan uygulamaları ve iyi örnekleri paylaşmaktır.

Kongre Takvimi ile İlgili Detaylar Yakında Açıklanacaktır.

Kongre Sitesi: www.ozyek.com

ozyeklogo_2020_.jpg