GÜNCEL
HABERLER
  • ‘Zeka ve Akıl Oyunları Eğitmen Eğitimi’ 5-6 Şubat tarihlerinde aynı anda İstanbul ve Ankara’da. Katılım sonunda, TÜZDEV ve İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi onaylı katılımcı belgesi verilecektir.

   1610864_10152981429779144_2833793055355672533_n

    

    

  • s2 s 1

   ‘TÜZDEV Veli Bilgilendirme Seminerleri’ kapsamında bu yıl 2.sini düzenlediğimiz, ‘Üstün Zeka Potansiyelli Çocuklarda Görülen Akademik ve Duygusal Problemler’ konusunun paylaşıldığı seminerimizden kareler… Küçükyalı Tekden kolejinin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz seminerimiz için,

  • Erciyes Teknopark toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol törenine, TÜZDEV Başkanı Dr. Kemal Tekden, Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun ve üstün zekalı öğrenciler ile aileleri katıldı. Protokol töreninde konuşan TÜZDEV Başkanı Dr. Kemal Tekden, “bugün Erciyes Üniversitemizin Teknoparkı ile TÜZDEV olarak işbirliği yapmak için toplandık. Teknoparkımız hizmet etmek için kurulmuş çok önemli bir yer. Biz bununla gurur duyuyoruz. TÜZDEV 2 yıldır hizmet veren bir kuruluş. Buranın genel merkezi İstanbul’da bulunuyor. Kayseri’de şubemiz var” dedi.

   .. devamını oku »

  • “Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı”

   ülkemizin en önemli yer üstü hazinesi olan üstün zekâlı

   ve yetenekli çocukların tespiti, yetiştirilmesi ve eğitilmesi

   amacıyla kurulmuştur. Üstün zekâlı ve yetenekli .. devamını oku »


Zeka, belli kavramların yardımıyla soyut ya da somut nesneleri ve onların arasındaki ilişkiyi kavrayabilme yeteneğidir. Soyut olarak düşünebilme, ölçebilme ve bu kavramları belirli bir amaca yönelik kullanabilme yeteneğidir. Bir bireyin doğuştan sahip olduğu ve kuşaktan kuşağa geçen, bir bileşimdir. Merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsar ve öğrenme gibi etkenlerden kaynaklanır. Yeni doğan bir bebekte potansiyel olarak bulunan zeka, zamanla olgunlaşır.


Zeka ve üstün zeka nedir?

Beyin ve sinir sistemi geliştikçe zeka da olgunlaşır. Zekanın gelişimi ilk 5 sene oldukça hızlıdır. 20 yaşından sonra ise tamamen durmaktadır. Zeka birçok testler aracılığıyla ölçülebilir. Binet-simon denilen test ile, çocuklara kendi yaşlarından 2 yaş daha az olan çocuklara uygulanan testler uygulanır. Bu şekilde başlayarak kendi yaşlarına gelirler. Örnek vermek gerekirse, 8 yaşındaki bir çocuk, o yaşa ait sorunları halledebiliyor ve soruları bilebiliyorsa zekazeka yaşı da sekizdir. Yani normal zeka olarak adlandırılır. Eğer 7 yaşına kadar olan sorunları çözebiliyorsa, zeka yaşı 7 olarak kabul edilir. 9 yaşa kadar olan problemleri çözebiliyorsa zeka yaşı 9 olarak kabul edilir. Bu sonuçlara göre çocuğun zeka yaşının, doğum yaşından yüksek ya da düşük olduğuna karar verilir. Zekayla ilgili yetenekler oldukça fazladır. Bazılarını sıralamak gerekirse;

Şeklinde sıralayabiliriz.

IQ testleri üstün anlama kabiliyeti belirlemede çok başarılı bir uygulamadır

Bir kişinin zeka seviyesi, eşit koşullarda daha fazla gösterilen performans ile ölçülebilir. Bu ölçüm sonuçlarında zekanın gerilik seviyesi ve ilerilik seviyesi de ortaya çıkar. Zeka yaşının doğum yaşına bölünmesiyle zeka derecesi tespiti yapılır. İnsanların zeka derecelerine göre sıralanışı şu şekildedir; IQ derecesi 0-25 arasında ise ağır gerilik,26-50 arasında ise orta gerilik, 51-75 arasında ise hafif gerilik, 76-90 arasında ise sınır zekalılık, 91-110 arasında ise normal zeka, 111-125 arasında ise ileri zeka, 126-140 arasında ise üstün zeka, 140-155 arasında ise çok üstün zeka ve 156 ve üzeri ise deha olarak adlandırılır. Toplumumuzu oluşturan kişilerin sadece %2’lik bir bölümü 130 ve üstündeki IQ derecesine sahiptir. 140’ın üzerinde olanlar ise %0.2 oranındadır.

Üstün zeka sahibi olan insanların bebeklik ve çocukluk dönemleri de diğer insanlardan biraz farklıdır. Bu çocuklar diğerlerine göre daha sağlıklıdırlar. Doğduklarında ki kiloları ve boyları diğerlerine oranla daha fazladır. Bebekken daha az hastalık geçirirler ve daha fazla uyurlar. Daha erken diş çıkarırlar, yürürler ve konuşurlar. Okullarında daha çok başarı gösterirler ve daha hızlı kavrarlar. Boş zamanlarını değerlendirmek için yaptıkları faaliyetlerin büyük bir kısmını kitap okumak kapsar. Oyun oynarken kendilerinden daha büyük arkadaşları tercih ederler. Diğerlerine göre daha ergen ergenliğe girerler. Üstün zeka sahibi insanlarımıza ihtiyacımız büyük ölçüde vardır. Sadece kendi aileleri için değil dünya içinde büyük önem taşırlar. Çünkü özellikle ilim için çözülmemiş problemler ve yapılacak keşifler onları beklemektedir.

Üstün anlama kabiliyeti sahibi olan çocuklarımızın genel özellikleri

Üstün zekalı çocuklar, bazen birden çok konu da başarılı ve yetenekli olurken, bazıları ise sadece bir konuda başarılı olurlar. Bu çocuklar okul hayatlarına belli bir birikim ile başlarlar. Bunda ailelerin ve okul öncesi eğitimlerinin deneyimleri oldukça etkilidir. Genelde okuma ve yazmayı okula başlamadan önce öğrenirler. Ansiklopedi ve sözlük gibi kitaplar ilgi alanlarındandır. Her türlü kitap okumaktan zevk alırlar. Aralarında ilişki gözükmeyen ve kimsenin dikkatini çekmeyen bağları kolayca çözerler ve analiz yaparlar. Yeni karşılaştıkları bir konuyu anlama da oldukça hızlıdırlar ve hiç zorluk çekmezler. Dikkat dağınıkları oldukça azdır. Bir konu üzerinde dikkatlerini oldukça yoğun bir şekilde toplayabilirler. Bu sebepten istediklerine ulaşma konusunda hiç zorlanmazlar. Bu çocuklar sürekli yaratıcı davranışlarda bulunmaktan zevk alırlar. Kendilerinin koydukları kuralların tam anlamıyla uygulanmasını isterler. Aksi durumda ise huzursuzluklarını açıkça sergilerler. Büyüdükçe diğer çocuklara göre daha az uykuyu benimserler. Ailesi her ne kadar belli saatlerde uyumasını istese de, çocuklar uyku yerine oyun oynamayı ya da kitap okumayı tercih ederler. Kendi ihtiyaçlarını farkındadırlar bunun yanı sıra etrafındaki insanların ihtiyaçlarını da farkına varırlar. Sosyal gelişim düzeyleri oldukça ileri seviyededir. Bu yüzden insanlarla konuşmaktan ve onların sorunlarıyla ilgilenmekten zevk alırlar. Bazıları ise bulunduğu ortama ayak uydurabilmek için, sadece kendisinden beklendiği kadarını yaparlar. Kendilerini farkında olmalarına rağmen fazla bir faaliyet göstermekten kaçınırlar. Kendilerini eleştirme de oldukça iyidirler ve bunu acımasızca yaparlar. Bunun sebebi ise kendilerini çok iyi tanıyor olmalarıdır. Olumlu ve olumsuza yönlerini söylemekten kaçınmazlar.

Zeka geriliği ve üstün zeka arasındaki ilişki

Zeka ile akıl farklı şeylerdir ve birbirlerine karıştırılmaması gereken kavramlardır. Zeka bir alışkanlıktır. Akıl ise anlayıcı bir kuvvettir. İyiyi kötüden ayırt etmek gibi kavramlar için kullanılır. Zeka geriliği ise çocukların sık görülen bir problemidir. Daha açık anlamıyla zihin kabiliyetlerinin yetersiz ve eksik kalması anlamına gelir. Sebeplerinden kısaca bahsetmek gerekirse;

Şeklindedir. Hafif dereceli olan zeka geriliklerinin büyük bir kısmı soya çekme durumdan kaynaklanmaktadır. Anne ve babanın zekasında gerilik söz konusu ise çocukta da olması muhtemeldir. Gebelik sırasında annenin ve bebeğin karşılaştığı tehlikeler önemli etkenlerdendir. Gebelik döneminde annenin geçirdiği hastalıklar çocuğu doğrudan etkileyebilir. Ek olarak gebelik döneminde sigara ve alkol kullanımı da zeka geriliğine sebep olabilir. Doğum sırasında çocuğun beyninin oksijensiz kalması da buna neden olabilecek sebeplerdendir. Dört – beş yaşına kadar beyin hızlı bir ilerleme dönemindedir. Bu olgunlaşma ömründe gerçekleşen en hızlı olgunlaşma dönemidir. Küçük yaşlarda geçirilen önemli hastalıklar beyne zarar verebilir. Bunların sonucunda da zeka geriliği oluşabilir. Boğmaca, menenjit, ciddi kafa darbeleri bunlara örnek olabilecek hastalıklardandır.

Üstün zeka sahibi olan çocuklara karşı sabırlı davranmamız gerekmektedir

Üstün zekalı çocuklara karşı daha dikkatli bir şekilde davranmalıyız. Öncelikle sabır bizlerin ihtiyaç duyduğu en önemli şeydir. Çocuğumuzun ilgilendiği konuları araştırmaya yönlendirmeliyiz ve ona yardımcı olmalıyız. Çocuğunuzdan yaşından büyük davranışlar beklemeyin. Üstün zekaya sahip olsa da sonuçta o bir çocuk. Başka çocuklarla kıyaslamayın. Size her konuyla ilgili sorular yöneltecektir. Hiç beklemediğiniz ve sizin de aklına gelmeyecek sorular olabilir. Yanıt verememekten korkmayın ve her sorusuna karşılık vermeye çalışın. Mutlaka bir spora yönlendirin ama asla zorlamayın. İlgisini çeken bir sporu kendisi zaten zevkle yapacaktır. Enerjisini atması onun için son derece önemlidir. Bir sporla uğraşması hem bedensel olarak hem de zihinsel olarak ona iyi gelecektir. Üstün zekalı çocuklar yaratıcılıkta sınır tanımazlar ve sizleri her an şaşırtabilirler. Bu onların hoşuna gider. Sizden aldığı olumlu karşılık ve sevgiyle kendilerini daha iyi hissederek cesaretlenirler ve üretmeye devam ederler. Hepsinin dışında bir gerçek var ki, o her ne kadar üstün zekaya sahip olsa da küçük bir çocuktur. Sizlerden gelecek olan sevgiye ve hoşgörüye muhtaçlardır. Onlardan sevginizi ve sabrınızı eksik etmeyiniz.

Lider şahsiyet kimdir ?

Toplumun ufkunu açan, kişileri arkasından sürükleyen, sürekli olarak yenilenme içerisinde olan, yeni fikirlere ve oluşumlara sıcak bakan, sorunlara karşı hızlı ve pratik bir şekilde çözüm yolu bulan, kişileri pozitif olarak motive edebilme özelliğine sahip olan kişiler lider şahsiyet olma özellikleri taşımaktadır. Etrafındaki insanların sevgi, saygı ve güvenini kazanarak kendi istek, düşünce ve iradesini bu kişilere kabul ettirebilme yeteneğine sahip olan insanlardır.

Lider şahsiyet olmanın özellikleri

Lider şahsiyet, çevresindeki insanlar ile birlikte yapılacak olan bir iş için birlikte hareket edebilecek, bu kişileri hedeflere doğru bir şekilde yönlendirebilecek, farklı görüş ve fikirlere karşı ılımlı yaklaşabilecek, etrafındaki insanları etkileyebilen ve kişileri ilerlemeleri konusunda bilgilendiren kişi olmaktadır. Bu kavram insanların davranış ve hareketlerini etkileme sanatıdır. Bu özellikleri taşıyan kişiler, insanların güvenini, saygısını ve bağlılığını kazanarak kendi iradelerini ve isteklerini bu kişilere benimsetebilme yeteneğine sahiptirler. Lider şahsiyet olma özellikleri taşıyan kişilerin bu tür özellikleri doğuştan var olmaktadır ve bu özellikler bir takım eğitimler alınarak geliştirilebilmektedir.

Lider şahsiyet olan kişiler yüksek güvene sahip kişilerdir

Lider şahsiyet özellikleri taşıyan kişilerin öncelikli olarak en başta kendilerine olan güvenlerinin yüksek olması daha sonra ise bu özelliğinden dolayı çevrelerindeki kişilerin de bu kişiye güvenmesi gerekmektedir. Eğer bu kişinin kendisine olan güveni bulunmuyor ise etrafındaki kişilerin de ona güveni bulunmamaktadır. Bu vasıfları taşıyan lider ruhlu kişilerin çalışmış oldukları ortamlardaki kişilerin isteklerini yapabilme potansiyelinde olması, bu kişilere daha fazlasını yapabilmek için isteğinin bulunması ve bunu yapabilmek için çaba göstermesi gerekmektedir. Herkesten daha fazla çalışmalı ve iş yapabilmeli, düşünebilmeli, her türlü tehlikeye karşı dayanma ve mücadele edebilme gücü bulunmalı, herkesten daha fazla sorumluluk ve yük olma özelliğinin bulunması gerekmektedir.

Lider şahsiyet olmanın getirdiği özellikler

Ve bunlar gibi birçok özelliği sıralayabiliriz.

Lider şahsiyet kişiliğindeki kişilerin her türlü yeniliğe açık olarak, bazı şeylere ve eskiye takılmadan kararlarını verebilmesi gerekmektedir. Düşüncelerin ve görüşlerini net bir şekilde ifade edebilmesi gerekmektedir. Cesaret duygusunu açık bir şekilde gösterebilmeli içinde tutmadan etrafındaki kişilere de yansıtabilmelidir.

Lider şahsiyet vasıflarını taşıyan kişilerin etrafındakilere ve onların problemlerine gerçek anlamda ilgi göstermeli ve inanmalıdır. Aksi takdirde insanlar kendilerine inanmayan ve onları anlamaya çalışmayan kişilere güvenmez ve lider olarak kabul etmezler.

Seo by www.reknova.com

BASINDA BİZ
TEMSİLCİLİKLERİMİZ
TÜZDEV YAYINEVİ
ZEKA OYUNLARI
ZEKA TESTLERİ
ATÖLYELER
KURUMSAL EĞİTİMLER
ÖĞRETMEN EVİ